Liên kết website :



















Đang online: 344
Trong ngày: 1.788
Trong tuần: 29.463
Trong tháng: 142.757
Trong năm: 1.733.452
Tổng truy cập: 11.536.962
[ Đăng ngày: 02/08/2017 ]

TTĐT - Đó là khẳng định của ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) tỉnh Bình Dương vào sáng 01-8, tại Trung tâm Hành Chính tỉnh.

Theo báo cáo, vốn điều lệ của Quỹ KHCN tỉnh Bình Dương là 115,6 tỷ đồng được cấp từ ngân sách nhà nước, nhằm tài trợ, cấp kinh phí, cho vay, bảo lãnh vốn vay và hỗ trợ nâng cao năng lực KHCN. Dự toán kinh phí thường xuyên năm 2017 của Quỹ là 304 triệu đồng; kinh phí không thường xuyên từ ngân sách sự nghiệp KHCN cấp cho các đề tài KHCN cấp tỉnh là 18 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Quỹ đã cấp kinh phí gần 3,5 tỷ đồng thực hiện các đề tài KHCN cấp tỉnh; đồng thời thu hồi nợ gốc của 02 đơn vị ký hợp đồng vay vốn với số tiền 750 triệu đồng. Thực hiện ủy thác cho vay thông qua Quỹ đầu tư phát triển tỉnh 10 tỷ đồng, tư vấn, đánh giá 02 dự án xin vay vốn và hướng dẫn cho 03 doanh nghiệp lập hồ sơ vay vốn thực hiện đổi mới công nghệ thiết bị sản xuất.

 

 Toàn cảnh cuộc họp

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của KHCN trong sự phát triển của tỉnh, ông Đặng Minh Hưng yêu cầu các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả việc tài trợ, cấp kinh phí, cho vay, bảo lãnh vốn vay và hỗ trợ nâng cao năng lực KHCN của tỉnh. Rà soát, bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ; kiến nghị Trung ương những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, nâng mức cho vay và bảo lãnh vốn vay hàng năm.


Phương Chi

Theo baobinhduong.vn

CÁC TIN KHÁC