Liên kết website :
Đang online: 152
Trong ngày: 1.541
Trong tuần: 42.940
Trong tháng: 145.493
Trong năm: 2.365.802
Tổng truy cập: 17.225.041
[ Đăng ngày: 19/12/2016 ]

12 ĐẠI TƯỚNG CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

BÀI HỌC LỊCH SỬ TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 19.12.1946 VẪN CÒN NGUYÊN GIÁ TRỊ


ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN CÁCH MẠNG, CHÍNH QUY, TINH NHUỆ, TỪNG BƯỚC HIỆN ĐẠI

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 70 NĂM NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

TÀI LIỆU VỀ NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 19/12/1946


HÀ NỘI NHỮNG NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

HỌC TẬP RÈN LUYỆN THEO CHUẨN MỰC BỘ ĐỘI CỤ HỒ Ở TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1

BẢN HÙNG CA TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

LỊCH SỬ  Ý NGHĨA NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12

PHÁT HUY TINH THẦN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN, ĐẨY MẠNH CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

PHÁT HUY TINH THẦN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN, QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN QUYẾT TÂM BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

PHÁT HUY TỐT HƠN VAI TRÒ CỦA QUÂN ĐỘI TRONG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT XÂY DỰNG KINH TẾ

PHỐI HỢP HIỆP ĐỒNG GIỮA CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN - YẾU TỐ QUAN TRỌNG, QUYẾT ĐỊNH THẮNG LỢI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ VÀ NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, BẢO VỆ TỔ QUỐC

QUÂN ĐỘI TIẾP TỤC VAI TRÒ NÒNG CỐT TRONG BẢO VỆ TỔ QUỐC

QUÁN TRIỆT QUAN ĐIỂM TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG VỀ QUAN HÊ PHỐI HỢP GIỮA CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐẢM BẢO AN NINH, QUỐC PHÒNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

TIẾP TỤC PHÁT HUY PHẨM CHẤT “BỘ ĐỘI CỤ HỒ” TRONG THỜI KỲ MỚI


TIẾP TỤC XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG VÀ TỔ CHỨC, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG: ĐẶC BIỆT CHÚ Ý ĐỐI NGOẠI AN NINH, QUỐC PHÒNG

XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN VỮNG CHẮC TRONG TÌNH HÌNH MỚI
CÁC TIN KHÁC