Liên kết website :
Đang online: 77
Trong ngày: 1.688
Trong tuần: 43.087
Trong tháng: 145.640
Trong năm: 2.365.949
Tổng truy cập: 17.225.188
[ Đăng ngày: 06/11/2018 ]

TTĐT - Ngày 05-11, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh họp Phiên thứ 13 thông qua một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018. Ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp. Tham dự có các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND tỉnh và lãnh đạo một số ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố.

Phiên họp đã xem xét, góp ý các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về: Quy định biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách địa phương, thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Kế hoạch giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Dương năm 2019; chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Danh mục các dự án, công trình thu hồi đất thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn các huyện, thị, thành phố; điều chỉnh, bổ sung quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh; quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương; quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện. Đồng thời góp ý dự thảo các báo cáo chuyên đề về: Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã có nhiều góp ý về đối tượng áp dụng, mức hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế để Bình Dương đạt mục tiêu từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Theo Tờ trình, mức hỗ trợ cao nhất là 100 triệu đồng/người. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương theo quy định phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. Trường hợp ngân sách của địa phương không đủ thì ngân sách cấp tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ.

 

 Ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Phiên họp

Kết luận Phiên họp, ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo văn bản. Trên cơ sở góp ý của các đại biểu, Chủ tịch yêu cầu các sở, ngành tham mưu soạn thảo bổ sung, hoàn chỉnh nội dung các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018 đảm bảo thời gian quy định. Đối với chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế, Chủ tịch cho rằng, quan điểm xây dựng chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh là đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng cấp, ngành, địa phương. Đồng thời phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và đồng thuận trong xã hội.

Phương Chi

Theo binhduong.gov.vn

CÁC TIN KHÁC