Liên kết website :Đang online: 212
Trong ngày: 2.011
Trong tuần: 29.686
Trong tháng: 142.980
Trong năm: 1.733.675
Tổng truy cập: 11.537.185
[ Đăng ngày: 05/10/2017 ]

Sáng 03/10/2017, ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ cải thiện Chỉ số đổi mới sáng tạo và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đặng Minh Hưng cho biết, để chủ động nắm bắt cơ hội, giảm thiểu tác động tiêu cực của CMCN 4.0, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt như: Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0, Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”… với nhiều giải pháp cụ thể, trong đó có các giải pháp về cải thiện Chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia nhằm góp phần đạt trung bình các nước ASEAN 4 về các chỉ tiêu môi trường kinh doanh và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia.

 

 Quang cảnh hội nghị

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải thiện Chỉ số đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 04/8/2017; Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020” theo Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 và Khung nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ tinh thần và nắm vững nội dung các văn bản của Chính phủ và UBND tỉnh, đặc biệt là các chỉ số, mục tiêu cần đạt đến năm 2020, vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương trong chủ trì, phối hợp thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp được giao. 

 

Ông Nguyễn Quốc Cường - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
trình bày tại hội nghị

Hội nghị đã triển khai 04 nội dung cơ bản gồm: Giới thiệu chung về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII); Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện Chỉ số đổi mới sáng tạo tại Bình Dương; Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0; Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

Thông qua hội nghị giúp các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nắm rõ các văn bản chỉ đạo, nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, nhiệm vụ của mình. Từ đó xây dựng kế hoạch, chính sách, giải pháp cụ thể để nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo của tỉnh, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

 Các giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0 theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ:

- Tập trung thúc đẩy phát triển, tạo sự bứt phá thực sự về hạ tầng, ứng dụng và nhân lực công nghệ thông tin - truyền thông.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường cạnh tranh kinh doanh để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng hấp thụ và phát triển được các công nghệ sản xuất mới.

- Rà soát lại các chiến lược, chương trình hành động, đề xuất xây dựng kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai phù hợp với xu thế phát triển của CMCN 4.0.

- Tập trung thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng xây dựng các cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

- Thay đổi mạnh mẽ các chính sách, nội dung, phương pháp giáo dục và dạy nghề nhằm tạo ra nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất mới.

- Nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội về cuộc CMCN 4.0.

Phương Chi

Theo khcnbinhduong.gov.vn

CÁC TIN KHÁC