Liên kết website :
Đang online: 172
Trong ngày: 3.705
Trong tuần: 42.094
Trong tháng: 283.395
Trong năm: 1.375.112
Tổng truy cập: 16.234.351
[ Đăng ngày: 29/08/2018 ]

    Hòa chung không khí vui tươi phấn khởi chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018).

    Tại Hội Trường huyện, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Bàu Bàng tổ chức triển lãm sách báo, ảnh tư liệu về Chủ tịch Tôn Đức Thắng. 

    Triển lãm giúp cho cán bộ, công chức viên chức học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện có điều kiện tìm hiểu về những hình ảnh tư liệu, xem phim, đọc các loại sách tư liệu về tiểu sử, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng .

    Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại và tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người chiến sĩ xuất sắc trong phong trào công nhân quốc tế, tấm gương tiêu biểu cho chính sách đại đoàn kết của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.  Đồng thời giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống yêu nước và cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ trẻ; bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin vào Đảng và công cuộc đổi mới đất nước. Giúp cán bộ, đảng viên, thanh niên, học sinh và nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực học tập phẩm chất cao quý của người cộng sản Tôn Đức Thắng; một tấm gương sáng về phong cách sống giản dị, thanh bạch, chân thành, khiêm tốn; suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Gắn đợt sinh hoạt chính trị này với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các ngành các cấp và toàn xã hội.

 
 
 
 
 
 

Thư viện huyện Bàu Bàng

CÁC TIN KHÁC