Liên kết website :
Đang online: 142
Trong ngày: 9.137
Trong tuần: 52.066
Trong tháng: 66.820
Trong năm: 2.287.129
Tổng truy cập: 17.146.368
[ Đăng ngày: 10/05/2016 ]

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp vào 22/5/2016

Bộ Chính trị chỉ đạo bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Cả nước có 162 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đã có 3.794 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội

Đại biểu Quốc hội phải có tinh thần chống tham nhũng quyết liệt

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Gạch “Thị” khi bầu cử: Rào cản phụ nữ tham gia chính trường


Không phân biệt người được giới thiệu và người tự ứng cử

Ký ức không thể phai mờ về ngày tổng tuyển cử đầu tiên

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Mấu chốt là ở công tác cán bộ

Mong muốn có đại diện cho bà con kiều bào

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội, HĐND

Nhiệm vụ công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nhiều điểm mới trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021

Phát huy dân chủ đại diện trong quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021


'Sức nóng' của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân


Trách nhiệm của UBTV Quốc hội, Chính phủ , Mặt trận Tổ quốc, Thường trực Hội đồng nhân dân và UBND các cấp đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp


CÁC TIN KHÁC