Liên kết website :Đang online: 114
Trong ngày: 5.007
Trong tuần: 46.394
Trong tháng: 126.527
Trong năm: 295.419
Tổng truy cập: 12.353.528
[ Đăng ngày: 27/06/2018 ]

TTĐT - Sáng 26-6, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Phiên họp lần thứ 12 của UBND tỉnh thông qua Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và Hội có tính chất đặc thù tỉnh Bình Dương năm 2018 trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, năm 2018, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao biên chế công chức theo số lượng biên chế được Bộ Nội vụ giao đồng thời với số lượng chỉ tiêu địa phương theo hướng giảm dần theo kế hoạch tinh giản biên chế của tỉnh. Cụ thể gồm 1.892 biên chế công chức theo số lượng Bộ Nội vụ giao; 489 chỉ tiêu biên chế công chức theo chỉ tiêu địa phương (giảm 172 chỉ tiêu so với năm 2017) và 118 chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 là 26.509 chỉ tiêu, gồm 23.884 biên chế và 2.625 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Tổng số người làm việc trong tổ chức Hội năm 2018 được giao là 80 chỉ tiêu.

Phiên họp cũng lấy ý kiến đóng góp các báo cáo: Sơ kết việc triển khai thực hiện Chương trình tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ cho phát triển công nghiệp và đô thị giai đoạn 2016-2020; sơ kết việc triển khai thực hiện Chương trình huy động và phát huy các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2016-2020; sơ kết việc triển khai thực hiện Chương trình Phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân; sơ kết việc triển khai thực hiện Chương trình Nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ khoa học - kỹ thuật và đội ngũ công nhân lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

 

Ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Phiên họp

Kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm thống nhất với nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về biên chế công chức và biên chế đơn vị sự nghiệp công lập và Hội có tính chất đặc thù tỉnh Bình Dương năm 2018. Đồng thời giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng đối với người thuộc diện tinh giản để thực hiện từ năm 2019; tham mưu xây dựng tiêu chí tinh giản, khung vị trí việc làm. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục góp ý bằng văn bản đối với các dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh giữa nhiệm kỳ, gửi Văn phòng UBND tổng hợp.

Phương Chi

Theo binhduong.gov.vn

CÁC TIN KHÁC