Liên kết website :Đang online: 128
Trong ngày: 2.142
Trong tuần: 36.682
Trong tháng: 75.022
Trong năm: 2.148.156
Tổng truy cập: 11.951.666
[ Đăng ngày: 28/12/2017 ]

TTĐT - Sau một thời gian nỗ lực triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã đã tạo tiền đề vững chắc để Bình Dương xây dựng chính quyền điện tử, tạo bước đột phá trong quản lý và hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC

Trung tâm Hành chính công (tầng 1, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh) chính thức đi vào hoạt động từ tháng 02/2015. Đây là mô hình mới xuất phát từ nhu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất khi tiếp cận các TTHC. Từ khi trung tâm đi vào hoạt động đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong CCHC, xây dựng nền hành chính phục vụ. Đây được xem là một bước quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính nhà nước của Bình Dương.

Ông Trương Công Huy - Giám đốc Trung tâm Hành chính công chia sẻ, trước khi chưa thành lập Trung tâm Hành chính công, quy trình giải quyết TTHC chưa thực hiện thống nhất ở các sở từ tiếp nhận hồ sơ đến xử lý hồ sơ và trả kết quả. Quy trình thực hiện liên thông chưa được thực hiện do chưa có quy chế phối hợp, cơ quan phối hợp giải quyết hồ sơ còn chậm, ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết TTHC của người dân. Bên cạnh đó, ngưới dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần do hồ sơ chưa đầy đủ phải bổ sung. Một số lĩnh vực hồ sơ giải quyết quá hạn nhưng không có thông báo, xin lỗi người dân, doanh nghiệp. TTHC mức độ 3,4 được cung cấp nhiều nhưng số lượng hồ sơ phát sinh thấp hoặc không phát sinh do chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, từ năm 2015, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công, hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đã từng bước được ổn định, chất lượng giải quyết TTHC ngày càng được nâng cao.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, từ năm 2015 đến tháng 9/2017, công tác giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh luôn đạt kết quả tốt. Toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 3,7 triệu hồ sơ; số hồ sơ TTHC giải quyết trước và đúng hạn của cấp tỉnh đạt trung bình 94,6%, cấp huyện và cấp xã đạt trung bình 99,77 %. Đa số hồ sơ của cá nhân, tổ chức đều được các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định. 

Trong 11 tháng đầu năm 2017, số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết của các sở, ban, ngành tại Trung tâm hành chính công đạt 128.955 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn chiếm 96,91%, số hồ sơ giải quyết trễ hạn chiếm 3,09%. Đến nay, 100% TTHC được cung cấp ở mức độ 2, 116 TTHC được cung cấp mức độ 3,4, đạt tỷ lệ 7% tổng số TTHC.

 

 Bình Dương thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Kết quả trên cho thấy, việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp là giải pháp hữu hiệu đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; góp phần làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền và người dân; tổ chức theo hướng nền hành chính phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch với cơ quan hành chính. Qua đó, giảm được tình trạng cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và khắc phục sự nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Chính quyền có điều kiện gần dân hơn, từng bước chuyên môn hóa, tách hoạt động chuyên môn với nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.

Sở Công Thương là một trong những sở, ngành thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông được UBND tỉnh tặng Bằng khen tại Hội nghị sơ kết cơ chế một cửa, một cửa liên thông vừa qua. Chia sẻ kết quả đạt được, bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, hiểu được tầm quan trọng của công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung tại Trung tâm Hành chính công, Sở Công Thương đã tập trung đẩy mạnh, xem đây là nền tảng để xây dựng chính quyền thân thiện và đóng vai trò tiên phong trong cải cách hành chính (CCHC). Sở đã tăng cường, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; khảo sát, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp với nhiều hình thức để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh và thực hiện TTHC của doanh nghiệp. Sở đã duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, chương trình 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Sở Công Thương đã rà soát chuẩn hóa bộ TTHC và được UBND tỉnh phê duyệt công bố với 160 thủ tục thuộc 3 cấp. Bên cạnh đó, Sở thực hiện rà soát kiến nghị đơn giản hóa TTHC đối với các lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước, Vật liệu nổ công nghiệp, Thương mại quốc tế… Công tác ứng dụng công nghệ thông tin được Sở không ngừng đẩy mạnh. Hiện nay, Sở đang thực hiện chữ ký số thay dần cho việc ký và gửi văn bản truyền thống; đến cuối năm 2017, Sở đã đưa 20% TTHC vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho cá nhân, tổ chức.

Tiếp tục phát huy hiệu quả

Nhận xét chung về công tác thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai toàn diện, đồng bộ ở cả 3 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã), ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hiệu quả trong hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào sự thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các chính sách được triển khai đồng bộ, môi trường đầu tư thông thoáng, TTHC công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ tiếp cận, cá nhân, tổ chức dễ dàng thực hiện và có nhiều lựa chọn khi thực hiện TTHC. Để thể hiện sự quyết tâm chính trị trong chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông góp phần phục vụ cá nhân, tổ chức ngày càng tốt hơn và đảm bảo thuận lợi nhất về chi phí, thời gian, sự hài lòng, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã quyết liệt hơn nữa trong chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong các năm tiếp theo, sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là lĩnh vực đầu tư, thành lập doanh nghiệp, đất đai, môi trường, xây dựng; loại bỏ những TTHC phức tạp, gây phiền hà; công khai đầy đủ, kịp thời TTHC theo quy định. Song song đó, các sở, ban, ngành cần tăng cường đối thoại với doanh nghiệp về cơ chế, chính sách TTHC; đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC, TTHC, đặc biệt là cách thức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ Bưu chính công ích cho người dân biết.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, năm 2018, Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công. Triển khai thực hiện tốt Quy chế quản lý hoạt động, vận hành hệ thống phần mềm điện tử một cửa…, đảm bảo 100% TTHC được xử lý qua hệ thống phần mềm một cửa của tỉnh, đẩy mạnh việc thực hiện liên thông, giải quyết hồ sơ qua môi trường mạng theo phương châm "tạo sự thuận lợi nhất cho nhân dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hoạt động", đặc biệt chú trọng đến thái độ phục vụ, văn hóa ứng xử và văn minh công sở.

 

 Ông Trần Thanh Liêm (giữa) - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
 trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc
trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và kết quả tốt về Chỉ số CCHC năm 2016

Để tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công, theo ông Trương Công Huy - Giám đốc Trung tâm Hành chính công, trong thời gian tới, đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị trực thuộc và sở ngành cấp tỉnh phải được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công. Việc xây dựng dịch vụ công mức độ 3,4 phải đặt người dùng là đối tượng trọng tâm phục vụ, tiện lợi hơn khi nộp trực tiếp và đúng quy trình theo khung quy định của Trung ương và của tỉnh; tiếp tục hoàn thiện phần mềm một cửa điện tử, Trang thông tin Hành chính công và phần mềm đánh giá cán bộ, công chức đảm bảo kết nối liên thông 3 cấp và liên thông Bộ ngành, ngành dọc và liên thông ngang cùng cấp. Bên cạnh đó bố trí thực hiện một số dịch vụ, tiện ích khác để phục vụ người dân, doanh nghiệp khi liên hệ hoặc giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm túc việc thực hiện thông báo bằng văn bản, thư xin lỗi người dân, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC trễ hẹn.

Song song với việc thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp tỉnh, đối với cấp huyện cũng cần phải tập trung triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại, tiến tới thí điểm thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ các cấp lãnh đạo và sự đồng lòng, phấn đấu từ các ngành, các cấp, có thể tin chắc rằng, trong thời gian tới, hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông sẽ mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC; góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, hiện đại phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 19 tập thể. Trong đó, cấp tỉnh có Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Ban Quan lý các KCN tỉnh, Trung tâm Hành chính công. Ở cấp huyện gồm: UBND TX.Thuận An, UBND TX.Dĩ An, UBND TX.Tân Uyên. Ở cấp xã, có 12 địa phương được tuyên dương, trong đó dẫn đầu là UBND phường Chánh Nghĩa - TP.Thủ Dầu Một. Cùng với đó, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể có kết quả tốt về Chỉ số CCHC năm 2016.


Đoan Trang

Theo binhduong.gov.vn

CÁC TIN KHÁC