Liên kết website :
Đang online: 107
Trong ngày: 5.617
Trong tuần: 50.813
Trong tháng: 263.680
Trong năm: 2.866.225
Tổng truy cập: 17.725.464
[ Đăng ngày: 08/04/2020 ]

Thực hiện Văn bản số 426/BVHTTDL-TV ngày 04/02/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020;

Thực hiện Kế hoạch số 5994/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc Triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020.

Chi tiết Kế hoạch tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 xem tại đây

>>Thể lệ cuộc thi.

Biểu mẫu gửi kèm:

- Thông tin dự thi

BAN TỔ CHỨC CÁC TIN KHÁC