Liên kết website :
Đang online: 156
Trong ngày: 4.885
Trong tuần: 18.162
Trong tháng: 4.885
Trong năm: 3.466.354
Tổng truy cập: 18.325.593
[ Đăng ngày: 30/11/2018 ]

TTĐT - Sáng 29-11, Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa IX đã họp phiên bế mạc biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Tại phiên bế mạc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua các dự thảo Nghị quyết về: Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh; kết quả giám sát của HĐND tỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; tổng quyết toán ngân sách năm 2017; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019; kế hoạch đầu tư công năm 2019; chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; đặt tên 20 tuyến đường trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Bình Dương năm 2019; quy định nội dung, mức chi cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương; quy định biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách địa phương, thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

 Đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Phạm Văn Cành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khoá IX đã hoàn thành nội dung, chương trình làm việc; thông qua các Nghị quyết quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Sau Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành và đại biểu HĐND tỉnh tuyên truyền sâu rộng đến cử tri và nhân dân trong tỉnh về kết quả Kỳ họp. Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, các đại biểu căn cứ vào nhiệm vụ được phân công thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện các Nghị quyết. UBND tỉnh và các cấp, các ngành tập trung triển khai các Nghị quyết HĐND tỉnh vừa thông qua, thực hiện hiệu quả các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

 

 Ông Phạm Văn Cành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu
 bế mạc kỳ họp

 

 Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội - môi trường năm 2019 theo Nghị quyết HĐND tỉnh

Chỉ tiêu về kinh tế

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8,5 - 8,7 % so với năm 2018 (Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X là 8,3%/năm).

- Tỷ trọng các ngành công nghiệp - dịch vụ - nông, lâm nghiệp, thủy sản - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm trong cơ cấu kinh tế tương ứng đạt 63,7% - 25% - 3,2% - 8,1% (Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X đến năm 2020 là 63,2% - 26%  - 3% - 7,8%).

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,5% (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X là: 8,7%/năm).

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4% (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X là 4%/năm)

- Giá trị gia tăng ngành dịch vụ tăng 10,6% (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X là 10,2%/năm).

- GRDP bình quân đầu người khoảng 140,6 triệu đồng/năm (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X là: 142,6 triệu đồng/năm).

- Kim ngạch xuất khẩu tăng 15,5% (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X là 15%/năm); kim ngạch nhập khẩu tăng 15% (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X là 15,5%/năm).

- Tổng thu sách nhà nước trên địa bàn đạt 54.500 tỷ đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương đạt 20.239 tỷ đồng.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 18% (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 là 18%/năm).

- Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 1,4 tỷ đô la Mỹ (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X trên 1,4 tỷ đô la Mỹ/năm).

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 10,02% (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X là 11%/năm).

Chỉ tiêu về xã hội

- Tạo việc làm mới cho 45.000 lao động (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X là 45.000 lao động/năm).

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78% (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến năm 2020 là 80%).

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh dưới 1,5% (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến năm 2020 cơ bản xóa hộ nghèo).

- Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế đạt 89%.

- Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 71,08% (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến năm 2020 là 70 - 75%).

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng 7,8%.

- Bình quân trên 1 vạn dân có 7,4 bác sĩ và 23 giường bệnh  (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến năm 2020 trên 7,5 bác sĩ và 27 giường bệnh).

- Diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 28,9m2 (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến năm 2020 là 30m2).

Chỉ tiêu về môi trường

- Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,7% (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến năm 2020 là 100%).

- Tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch 99,6% (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến năm 2020 là 100%).

- Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý 100%.

- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý đạt 98% (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến năm 2020 là 90%).

- Tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý 100% (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến năm 2020 là 100%).

- Tỷ lệ khu công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn môi trường 100%.

- Tỷ lệ che phủ cây công nghiệp và cây lâu năm đạt 57,4% (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến năm 2020 là 57,5%).

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện 99,99% (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến năm 2020 là 99,97%).

 
Phương Chi - Quốc Chiến

Theo binhduong.gov.vn

CÁC TIN KHÁC