Liên kết website :Đang online: 94
Trong ngày: 995
Trong tuần: 28.423
Trong tháng: 97.307
Trong năm: 1.964.085
Tổng truy cập: 11.767.595
[ Đăng ngày: 06/12/2017 ]

TTĐT - Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa IX sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 06 đến 08/12/2017. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương. Trước kỳ họp, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương (TTĐT) đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh về nội dung chương trình kỳ họp.

Cổng TTĐT: Xin bà cho biết ý nghĩa của kỳ họp lần này và các nội dung quan trọng tại kỳ họp?

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh: Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa IX là kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017; xem xét các báo cáo, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND tỉnh, đồng thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác của địa phương.

Các nội dung chủ yếu tại kỳ họp gồm: Xem xét, đánh giá các báo cáo hoạt động năm 2017 của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh; các báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách, quyết toán ngân sách nhà nước, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. Đặc biệt, kỳ họp sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) năm 2017, tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; so sánh, rà soát các chỉ tiêu nhiệm kỳ để có giải pháp tăng cường thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Kỳ họp sẽ thông qua các nội dung quan trọng như: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018; dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công, công trình, danh mục thuộc diện thu hồi đất năm 2018; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế; hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nghị quyết không còn phù hợp…

Kỳ họp này sẽ dành 1/3 thời gian cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, HĐND tỉnh sẽ quyết định các nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn trên cơ sở đề xuất của Thường trực HĐND tỉnh.

Cổng TTĐT: Xin bà cho biết ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017?

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh: Qua xem xét báo cáo của UBND tỉnh và qua công tác thẩm tra, giám sát, có thể thấy: Năm 2017, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi 29 chỉ tiêu chủ yếu về KT-XH năm 2017 theo Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) tăng 9,15% (kế hoạch 8,3%). Thu hút đầu tư nước ngoài vượt 65% kế hoạch. Công tác quy hoạch và nâng cấp đô thị đảm bảo đúng lộ trình. Trong năm 2017 đã công bố thị xã Thuận An, Dĩ An đạt đô thị loại III, thực hiện các thủ tục đề nghị công nhận thành phố Thủ Dầu Một thành đô thị loại I. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, các cấp, các ngành đã tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho người có công nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn hạn chế về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, vấn đề ngập nước, ùn tắc giao thông, khai thác cát, ô nhiễm môi trường...

Cổng TTĐT: Tại Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa IX, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Xin bà cho biết đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết này?

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh: Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đánh giá, sau khi có Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, việc trả lời kiến nghị cử tri có nhiều chuyển biến tích cực. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành nghiêm túc thực hiện việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Đến nay, UBND tỉnh đã trả lời, giải quyết xong 11 kiến nghị và đang xem xét giải quyết 22 kiến nghị còn lại của cử tri theo Khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của HĐND tỉnh. Về kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 4, UBND tỉnh đã giải quyết 162/216 nội dung.

Hầu hết các nội dung trả lời bám sát kiến nghị của cử tri, báo cáo kết quả giải quyết đúng với thực tế. Một số vấn đề bức xúc mà cử tri kiến nghị như: Công tác duy tu, sửa chữa một số tuyến đường; lắp đặt đèn tín hiệu giao thông; gia cố, sửa chữa đê bao; giải quyết chế độ chính sách người có công… được giải quyết thỏa đáng. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số nội dung kiến nghị còn chậm; tính chủ động và hiệu quả phối hợp giữa các ngành, các cấp trong một số trường hợp chưa đồng bộ, chặt chẽ… Thường trực HĐND đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp hiệu quả hơn, có giải pháp để nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri trong thời gian tới.

Cổng TTĐT: Chất vấn và trả lời chất vấn là nội dung quan trọng được cử tri đặc biệt quan tâm. Những vấn đề nào sẽ được chất vấn tại kỳ họp này, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh:
Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và qua các Phiếu chất vấn của đại biểu HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh quyết định 5 nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn, gồm:

- Nhóm vấn đề về giao thông vận tải: Tiến độ thi công một số công trình trọng điểm theo Chương trình hành động số 43/CTr-TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; tình hình ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông; tình trạng ngập nước trên các tuyến đường.

Người được chất vấn: Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

- Nhóm vấn đề về công tác quản lý nhà nước đối với y tế dự phòng, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Người được chất vấn: Giám đốc Sở Y tế.

- Nhóm vấn đề về tài nguyên và môi trường: Khắc phục những điểm nóng về ô nhiễm môi trường; việc giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm góp phần chỉnh trang đô thị một số thị xã trong tỉnh; công tác quản lý các cơ sở sản xuất thuê nhà xưởng gây ô nhiễm môi trường.

Người được chất vấn: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

- Nhóm vấn đề về công tác quản lý nhà nước đối với lao động, việc làm và giảm nghèo: Công tác đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp, gắn với giới thiệu việc làm bền vững; giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội.

Người được chất vấn: Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Nhóm vấn đề về sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn và phòng, chống lụt bão: Các giải pháp cơ cấu lại ngành sản xuất nông nghiệp của tỉnh; ứng phó, giúp nông dân và doanh nghiệp trước diễn biến bất lợi của thị trường; hiệu quả của việc thực hiện chủ trương hỗ trợ người dân khôi phục, phát triển vườn cây ăn trái đặc sản; hiệu quả của việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác phòng, chống lụt bão trong tình hình thời tiết diễn biến bất thường.

Người được chất vấn: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cổng TTĐT: Với các nội dung chương trình như trên, Thường trực HĐND tỉnh nhận xét như thế nào về công tác chuẩn bị kỳ họp, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh: Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch để trao đổi thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp từ cách đây 2 tháng. Các sở, ngành chuyên môn, UBND tỉnh và các cơ quan HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tiến độ chuẩn bị các nội dung kỳ họp. Qua xem xét, Thường trực HĐND tỉnh đánh giá, các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được các cơ quan, đơn vị được thực hiện khá tốt, đảm bảo nội dung, chất lượng. Đến nay, công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5 cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng khai mạc kỳ họp vào sáng ngày 06/12.

Xin cảm ơn bà!

 Phương Chi
Theo binhduong.gov.vn

CÁC TIN KHÁC