Liên kết website :Đang online: 215
Trong ngày: 1.459
Trong tuần: 43.256
Trong tháng: 43.256
Trong năm: 2.517.376
Tổng truy cập: 14.575.485
[ Đăng ngày: 07/08/2019 ]

TTĐT - Chiều 06-8, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố các quyết định thành lập các Tiểu ban, Tổ biên tập, Tổ giúp việc các Tiểu ban Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Văn Nam - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã công bố quyết định thành lập Tiểu ban nhân sự và Tiểu ban nội dung Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Trần Văn Nam - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban nhân sự có nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy chuẩn bị phương án nhân sự Đại hội XI; giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng phương án nhân sự Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và nhân sự lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 báo cáo Tỉnh ủy xem xét quyết định trình Đại hội XI. Tiểu ban nội dung có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn các Đảng bộ trong tỉnh thảo luận đóng góp nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thảo luận và đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh; chuẩn bị và tiến hành dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiển ban tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 15 đồng chí, ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban tổ chức có nhiệm vụ tổ chức việc tuyên truyền, đưa tin, cổ động trước và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ cho Đại hội; làm tốt công tác bảo vệ trước, trong và sau Đại hội; chỉ đạo, hướng dẫn các Đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác tổ chức Đại hội.

Hội nghị cũng công bố các quyết định thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; thành lập Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về xây dựng hệ thống chính trị; thành lập Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Nam nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy phải nắm vững các văn bản chỉ đạo về công tác Đại hội; các Tiểu ban, các Tổ giúp việc phải phối hợp chặt chẽ với nhau cũng như phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, huyện, thị, thành phố làm tốt nhiệm vụ được giao; bên cạnh đó, quan tâm công tác truyền thông về Đại hội.


Mai Xuân
Theo binhduong.gov.vn

CÁC TIN KHÁC