Liên kết website :
Đang online: 98
Trong ngày: 2.232
Trong tuần: 66.240
Trong tháng: 209.792
Trong năm: 431.414
Tổng truy cập: 18.996.354
[ Đăng ngày: 02/03/2020 ]

TTĐT- UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản chấp thuận cho học sinh đi học trở lại sau khi nghỉ học 04 tuần để phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Theo đó, căn cứ theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 311/TTr-SGDĐT ngày 28/02/2020, UBND tỉnh chấp thuận cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục và cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn tỉnh đi học trở lại, với thời gian cụ thể như sau: Học sinh thuộc các trường THPT và học viên Giáo dục thường xuyên thuộc các khối lớp 10, 11, 12 đi học trở lại từ thứ Hai, ngày 02/3/2020.

Trẻ Mầm non; học sinh thuộc các trường Tiểu học và Trung học cơ sở; học viên Trung học cơ sở thuộc Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020 và đi học trở lại từ thứ Hai, ngày 16/3/2020.

Đồng thời yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn tỉnh căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra để triển khai thực hiện quy trình chặt chẽ, đồng bộ các phương án, biện pháp phòng, chống dịch bệnh một cách hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên,... trên địa bàn tỉnh.

Văn bản

Yến Nhi
Theo binhduong.gov.vn

https://www.binhduong.gov.vn/thong-tin-tuyen-truyen/2020/02/533-hoc-sinh-thpt-va-hoc-vien-giao-duc-thuong-xuyen-thuoc-cac-khoi-lop-10-11-12-di-hoc-tro-lai-tu-thu-hai-ngay-02-3-202

CÁC TIN KHÁC