Liên kết website :Đang online: 146
Trong ngày: 5.645
Trong tuần: 26.321
Trong tháng: 133.767
Trong năm: 133.767
Tổng truy cập: 12.191.876
[ Đăng ngày: 05/10/2017 ]

Nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ thông tin (CNTT) trong sự phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Những thành tựu đã đạt được thời gian vừa qua đã góp phần quan trọng trong thực hiện cải cách hành chính của tỉnh, tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư, nâng cấp

Phát triển và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin được coi là nhiệm vụ trọng tâm, là nền tảng, là công cụ thúc đẩy các hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước. Để xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin đồng bộ, ngày 29/10/2014, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 2723/QĐ-UBND phê duyệt dự án “Ứng dụng CNTT tại Khu hành chính mở tỉnh Bình Dương”. Theo các hạng mục của Dự án, nhằm trang bị thiết bị CNTT cho Trung tâm Hành chính công như: Máy tính bảng, hệ thống camera, hệ thống xếp hàng và bốc số qua mạng, triển khai phần mềm một cửa cấp tỉnh cho 19 sở, ban, ngành, xây dựng Trang thông tin Hành chính công…vv. Đến nay, dự án đã được hoàn thành, Trung tâm Hành chính công đã đi vào hoạt động với đầy đủ trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu cho người dân, doanh nghiệp đến làm việc tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương; Trang Hành chính công của tỉnh của đã được đưa vào vận hành và hoạt động tại địa chỉ: http://dichvucong.binhduong.gov.vn/DVC/; phần mềm một cửa cấp tỉnh của 19 sở, ban, ngành cũng đã đi vào hoạt động, phục vụ hiệu quả cho việc tiếp nhận hồ sơ qua mạng.

 

 Người dân, doanh nghiệp đến Trung tâm Hành chính công thực hiện thủ tục hành chính

Hạ tầng kỹ thuật tại UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng đã được đầu tư, nâng cấp theo dự án “Bổ sung trang thiết bị CNTT, điện tử phục vụ mô hình một cửa hiện đại tại UBND cấp huyện, cấp xã giai đoạn 1”. 09 UBND cấp huyện, 44 UBND cấp xã, đã được bổ sung, trang bị đầy đủ các thiết bị CNTT, phần mềm một cửa điện điện, phục vụ hiệu quả cho việc ứng dụng CNTT tại địa phương.

Công khai thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Hiện nay, 19 sở, ban, ngành và 9 huyện, thị xã, thành phố đã có Cổng/Trang thông tin điện tử. Các Cổng/Trang thông tin điện tử cơ bản đã công bố, cập nhật kịp thời các thông tin hoạt động, chỉ đạo, điều hành, các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước, thông tin về thủ tục hành chính và các nội dung khác theo Quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

 

 Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương

Thông qua Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan được thông tin về hoạt động của cơ quan nhà nước, các văn bản, chính sách, quy định do cơ quan nhà nước ban hành. Thông qua việc lấy ý kiến các dự thảo về văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, chính sách trên Cổng/Trang thông tin điện tử, các cơ quan nhà nước sẽ nhận phản ánh của người dân để điều chỉnh chính sách, đề ra các giải pháp có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng thủ tục hành chính.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Tính đến nay, tỉnh Bình Dương đã triển khai được 191 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 5 dịch vụ công mức độ 4 trên Trang Hành chính công của tỉnh, theo địa chỉ: http://dichvucong.binhduong.gov.vn/DVC/. Riêng 9 tháng đầu năm 2017, tỉnh đã triển khai thêm được 89 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 3 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

 

 Người dân tra cứu các thủ tục hành chính thông qua hệ thống máy tính
được trang bị tại Trung tâm Hành chính công

Thông qua Trang Hành chính công của tỉnh, người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ qua mạng, chỉ đến cơ quan nhà nước để nhận kết quả, thanh toán phí (nếu có). Người dân, doanh nghiệp sẽ chủ động được tra cứu, thông tin về hồ sơ, thời gian liên quan đến thực hiện một thủ tục hành chính khi có nhu cầu và chủ động về mặt thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại khi thực hiện qua môi trường mạng mọi lúc, mọi nơi.

Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước

Phần mềm quản lý văn bản đã được triển khai cho 62 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, với hơn 7.800 cán bộ, công chức, viên chức sử dụng. Việc sử dụng chữ ký số trong văn bản điện tử đã được UBND tỉnh đẩy mạnh triển khai. Theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông, đã tổ chức bàn giao và tập huấn sử dụng chữ ký số cho 50 cơ quan, đơn vị là lãnh đạo các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các phòng, ban, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh, triển khai cấp 196 chữ ký số.

 

 Công chức, viên chức được tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản

Đến nay, tỷ lệ cơ quan thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản  từ cấp tỉnh đến cấp xã đạt tỷ lệ 100%. 100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã được cấp hộp thư công vụ (tên miền @binhduong.gov.vn) và hộp thư cá nhân cho cán bộ, công chức. 6.340 hộp thư công vụ đã được cấp cho các tổ chức và cá nhân sử dụng. Tỷ lệ các đơn vị và cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử của tỉnh trong trao đổi văn bản, công việc ngày càng cao.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhằm hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, trong thời gian tới các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT, trong đó chú trọng triển khai dịch vụ công trực tuyến, gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính.

XH

Theo stttt.binhduong.gov.vn

CÁC TIN KHÁC