Liên kết website :Đang online: 276
Trong ngày: 2.947
Trong tuần: 16.475
Trong tháng: 195.938
Trong năm: 1.151.075
Tổng truy cập: 13.209.184
[ Đăng ngày: 04/01/2019 ]

Năm 2018, vượt lên những khó khăn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch. Đời sống vật chất tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững… Những kết quả đáng mừng đó chính là cơ sở và động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Dương phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019.

 

 Đường Mỹ Phước - Tân Vạn, cửa ngõ phát triển mới của Bình Dương Ảnh: P.V

Nâng cao chất lượng tăng trưởng

Nâng cao chất lượng tăng trưởng ổn định và bền vững là một trong những mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Để thực hiện mục tiêu đề ra, đối với lĩnh vực công nghiệp, tỉnh sẽ thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng ưu tiên thu hút, phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hiện đại, kỹ thuật tiên tiến; tinh chế, cung cấp nguyên phụ liệu, góp phần nâng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ lập đề án xây dựng khu công nghiệp công nghệ cao, khu - cụm công nghiệp hỗ trợ, phục vụ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; ban hành quy định bố trí các dự án sản xuất công nghiệp và cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ở phía nam chuyển đổi công năng sang phát triển thương mại, dịch vụ, đô thị và công nghiệp công nghệ cao.

Cùng với thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp, tỉnh cũng sẽ tiếp tục chú trọng lĩnh vực phát triển thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu. Trước mắt sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện Chương trình 24-Ctr/TU ngày 16-8-2017 của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ cho phát triển công nghiệp và đô thị, giai đoạn 2017-2020; phát triển dịch vụ logistic, ổn định tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu và thặng dư thương mại; tổ chức các chương trình đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng thương mại theo hướng văn minh, hiện đại; quản lý thị trường, chống gian lận thương mại, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Phấn đấu trong năm 2019 giá trị gia tăng ngành dịch vụ của tỉnh tăng 10,6%, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 18%, kim ngạch xuất khẩu tăng 15,5% so với năm 2018.

Một trong những nhiệm vụ được tỉnh thường xuyên quan tâm đó là việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư. Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, khóa X (mở rộng), đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2019, tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Mặt khác sẽ có giải pháp đón đầu làn sóng đầu tư sau khi tỉnh tổ chức thành công các sự kiện WTA, Horasis. Đồng thời, tỉnh tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ưu tiên sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường, có khả năng đóng góp, lan tỏa, gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội

Theo UBND tỉnh, cùng với phát triển kinh tế, trong năm 2019, tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Cụ thể, năm 2019 tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,5% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh, đồng thời tạo việc làm tăng thêm cho khoảng 45.000 lao động với tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78%. Song song đó, tỉnh tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống cho người có công và thực hiện các chế độ cho các đối tượng xã hội nhằm nâng cao mức sống người dân. Trên lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân, tỉnh nỗ lực thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Mặt khác, tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường.

 

 Trong năm 2019 Bình Dương phấn đấu đạt chuyên ngạch xuất khẩu tăng 15,5%
 so với năm 2018. Trong ảnh: Xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cảng tổng hợp Bình Dương.
Ảnh: P.V

Trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tỉnh tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, bảo đảm an toàn vệ sinh học đường, phấn đấu tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 71,08%, đồng thời thực hiện tốt công tác phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, phát triển xã hội hóa giáo dục. Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư, khai thác và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, lưu trú và quảng cáo; quảng bá và kêu gọi đầu tư phát triển ngành du lịch của tỉnh.

Song song với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, việc thông tin về chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp và các sự kiện nổi bật… đến các tầng lớp nhân dân cũng sẽ được tỉnh tập trung thực hiện. Đồng thời, tỉnh sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh; mở rộng và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao các chỉ số liên quan cải cách hành chính như: Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), cải cách hành chính (PAR INDEX).

Năm 2019 UBND tỉnh xác định 30 chỉ tiêu chủ yếu để thực hiện. Trong đó, tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 8,5 - 8,7%; tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, nông - lâm nghiệp - ngư nghiệp và thuế nhập khẩu trong cơ cấu kinh tế tương ứng 63,7% - 25,0% - 3,2% - 8,1%. GRDP bình quân đầu người đạt 140,6 triệu đồng/ người/năm.

Là tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp đứng trong tốp đầu của cả nước, do vậy hàng năm lượng dân số tăng cơ học rất cao. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu lao động cho phát triển kinh tế, việc tăng dân số cơ học đã tạo áp lực lớn cho việc triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội của tỉnh như: Y tế, nhà ở, giao thông và các vấn đề về an ninh trật tự. Tuy nhiên, thời gian qua, cùng với việc xây dựng các chủ trương, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Phát biểu tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX vừa qua, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhắc lại một trong những vấn đề trọng tâm được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2019 đó là: Quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nhất là về giáo dục, nhà ở, việc làm, vui chơi giải trí cho người dân và công nhân lao động. “Phải bảo đảm mọi người dân trên địa bàn tỉnh đều được hưởng thụ một cách đầy đủ nhất từ thành quả phát triển của tỉnh mang lại”, đồng chí Trần Văn Nam nhấn mạnh. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao mức sống của nhân dân, luôn là chủ trương được tỉnh quan tâm thực hiện xuyên suốt.

Bước sang năm 2019, phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tin tưởng rằng Bình Dương ta sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, thi đua thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra, xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình và là thành phố thông minh trong tương lai.

TRÍ DŨNG

Theo baobinhduong.vn

CÁC TIN KHÁC