Liên kết website :Đang online: 109
Trong ngày: 1.889
Trong tuần: 8.967
Trong tháng: 180.294
Trong năm: 511.274
Tổng truy cập: 12.569.383
[ Đăng ngày: 09/07/2018 ]

Đảng bộ TX.Thuận An vừa tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm 2018. Xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, Đảng bộ thị xã đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI đã đề ra, đặc biệt là các chương trình đột phá. 

 

  Trong quá trình thực hiện nghị quyết, TX.Thuận An luôn bám sát mục tiêu
trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại.
Trong ảnh: Một góc Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I. Ảnh: P.V

Kinh tế giữ vững tốc độ tăng trưởng

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Thuận An đã tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện đạt 587.358 tỷ đồng, tăng bình quân 9%/năm, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cũng trong giai đoạn này, nhiều chỉ tiêu giữ vững sự tăng trưởng như: Giá trị tổng mức và bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 119.465 tỷ đồng, tăng bình quân 23%/năm; tổng mức thu ngân sách nhà nước đã thực hiện được 10.256 tỷ đồng, tăng bình quân 9%; tỷ lệ hộ nghèo giảm... TX.Thuận An đã được công nhận đô thị loại III và phấn đấu đến cuối năm 2018 đạt các tiêu chí đô thị loại II... Những chỉ tiêu này đã khẳng định sự thành công trong thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thị xã trong nửa nhiệm kỳ qua.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Thị ủy Thuận An đã xây dựng 7 chương trình hành động, 19 kế hoạch thực hiện nghị quyết từ công tác cán bộ đến công tác phát triển KT-XH, xây dựng đô thị. Trong đó có nhiều chương trình mang tính đột phá cao như chương trình về cải cách hành chính gắn với công tác phòng, chống tham nhũng; chương trình phát triển nông nghiệp đô thị; chương trình về phát triển sự nghiệp văn hóa - thông tin - thể thao gắn với quản lý, khai thác và sử dụng các thiết chế văn hóa trên địa bàn TX.Thuận An giai đoạn 2016- 2020… Ông Lê Quang Vinh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thuận An cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ TX.Thuận An luôn xác định các nội dung trọng tâm, trọng điểm để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, Ban Thường vụ Thị ủy đã quyết liệt trong chỉ đạo các cơ quan, các ngành, địa phương trên địa bàn thị xã thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ… Nhờ đó, các ngành, các xã, phường tập trung hoàn thành nghị quyết hàng năm. “Cùng với đó, việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển đem lại hiệu quả tích cực, hạ tầng KT-XH được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc... Đây cũng là yếu tố tác động đến sự thành công, tạo dựng diện mạo đô thị mới cho TX.Thuận An”, ông Vinh cho hay.

Triển khai hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng

Ông Lê Quang Vinh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thuận An cho biết, trong quá trình thực hiện nghị quyết, Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức thực hiện các chỉ tiêu của tỉnh, nghị quyết của Thị ủy và HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Thị ủy đã tập trung triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/ TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tăng cường công tác dân vận của Đảng, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng chính trị tư tưởng cho tổ chức Đảng, cấp ủy, cán bộ, đảng viên và quần chúng. Người dân tin tưởng, phấn khởi vào những thành tựu phát triển của địa phương, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền.

Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, song song với các nhiệm vụ thường niên, Thị ủy Thuận An tiếp tục lãnh đạo thực hiện đồng bộ, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về xây dựng hệ thống chính trị. Trong quá trình triển khai, Thị ủy Thuận An đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Cụ thể là Đề án “Sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách” thí điểm tại phường Lái Thiêu. Ban Thường vụ Thị ủy đã yêu cầu các chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, củng cố tổ chức Đảng, chú trọng phát triển cơ sở Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước...

Ông Lê Quang Vinh nhìn nhận, sự thành công của Thuận An trong thực hiện các mục tiêu nghị quyết qua nửa nhiệm kỳ là nhờ sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; bám sát mục tiêu xuyên suốt là phát triển Thuận An thành trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại. Trong quá trình thực hiện, Đảng bộ, chính quyền thị xã đã chủ động, mạnh dạn lựa chọn những cách làm hay, sáng tạo và nhận được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng sự phối hợp với các sở, ban, ngành. “Bài học kinh nghiệm rút ra là Đảng bộ thị xã luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ và phát huy được sức mạnh tổng hợp; phát triển KT-XH gắn chặt với củng cố quốc phòng an ninh và phát triển văn hóa; phát huy dân chủ, thực hiện công bằng xã hội; giải quyết kịp thời các vấn đề bức thiết nảy sinh trong quá trình phát triển. Cùng với đó, Ban Thường vụ Thị ủy Thuận An cũng đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ…”, ông Vinh nhấn mạnh.

HỒ VĂN

Theo baobinhduong.vn

CÁC TIN KHÁC