Liên kết website :Đang online: 109
Trong ngày: 1.233
Trong tuần: 11.063
Trong tháng: 99.555
Trong năm: 247.443
Tổng truy cập: 10.050.953
[ Đăng ngày: 19/03/2011 ]

 

  

 BAN GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Văn Huệ

Giám đốc.  
ĐTCQ: 0274. 3878456

2  Lữ Minh Sáng

Phó Giám đốc. 
ĐTCQ: 0274. 3835123

  

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH

3  Lê Thị Phượng  Trưởng phòng
4  Nguyễn Ngọc Tâm  Phó phòng
5  Trần Tuấn Anh  Nhân viên   
6  Đỗ Phượng Linh  Nhân viên
   

PHÒNG BỔ SUNG - BIÊN MỤC

7 Nguyễn Văn Dũng  Trưởng phòng
8 Đậu Thị Dung  Phó phòng
9 Nguyễn Thịnh Cường    Nhân viên
10 Lê Minh Chơn  Nhân viên
11 Lê Thị Thức  Nhân viên
12 Đặng Phú Hồng Ngọc   Nhân viên
 

PHÒNG PHỤC VỤ

13  Nguyễn Thị Nga  Trưởng phòng
14  Nguyễn Thị Minh Quý  Phó phòng
15 Nguyễn Thanh Huyền Thủ thư phòng Mượn sách văn học
16  Nguyễn Tạ Hồng Tâm  Thủ thư phòng Mượn sách tổng hợp
17  Huỳnh Hồng Phúc  Thủ thư phòng Đọc - Địa Chí
18  Hoàng Thị Hiền  Thủ thư phòng Báo - Tạp chí
19  Huỳnh Phúc Diễm  Thủ thư phòng Báo - Tạp chí
20  Dương Thị Minh Hoàng  Thủ thư phòng Thiếu nhi
21  Nguyễn Thị Thu Hằng   Thủ thư phòng Mượn sách văn học
22  Nguyễn Ngọc Mai    phòng Internet

PHÒNG MẠNG LƯỚI

 23 Nguyễn Công Như  Phó phòng
      

PHÒNG TIN HỌC

 24  Phạm Lê Khoa   Trưởng phòng
 25  Trần Công Thành  Phó phòng

PHÒNG THÔNG TIN THƯ MỤC

26  Giản Thị Thu Hiền Phó phòng
CÁC TIN KHÁC