Liên kết website :Đang online: 1.021
Trong ngày: 8.675
Trong tuần: 27.906
Trong tháng: 105.833
Trong năm: 1.289.034
Tổng truy cập: 13.347.143
[ Đăng ngày: 11/03/2019 ]

 BAN GIÁM ĐỐC

 1   Nguyễn Văn Huệ  Giám đốc 
 2  Phan Diễm Thúy   Phó giám đốc

PHÒNG HÀNH CHÍNH

3  Lê Thị Phượng  Trưởng phòng
4  Nguyễn Ngọc Tâm  Phó phòng
5  Lê Thị Thức  Nhân viên
6  Võ Quốc Minh  Nhân viên

PHÒNG BỔ SUNG - BIÊN MỤC

7 Nguyễn Văn Dũng  Trưởng phòng
8 Đậu Thị Dung  Phó phòng
9 Đặng Phú Hồng Ngọc   Nhân viên
10 Lê Minh Chơn  Nhân viên
11  Nguyễn Tạ Hồng Tâm  Nhân viên
12  Nguyễn Thị Thu Hằng   Nhân viên

PHÒNG PHỤC VỤ

13  Nguyễn Thị Nga  Trưởng phòng
14  Nguyễn Thị Minh Quý  Phó phòng
15 Nguyễn Thị Thanh Huyền  Thủ thư phòng Mượn sách văn học
16  Trần Phạm Yến Nhi  Thủ thư phòng Mượn sách tổng hợp
17  Huỳnh Hồng Phúc  Thủ thư phòng Đọc - Địa Chí
18  Hoàng Thị Hiền  Thủ thư phòng Báo - Tạp chí
19  Huỳnh Phúc Diễm  Thủ thư phòng Báo - Tạp chí
20  Dương Thị Minh Hoàng  Thủ thư phòng Thiếu nhi
21  Đỗ Phượng Linh   Thủ thư phòng Mượn sách tổng hợp

PHÒNG MẠNG LƯỚI

    

PHÒNG TIN HỌC

 22  Trần Công Thành   Phó phòng
 23  Nguyễn Thịnh Cường     Nhân viên

PHÒNG THÔNG TIN THƯ MỤC

24  Giản Thị Thu Hiền Phó phòng
CÁC TIN KHÁC