Liên kết website :


Đang online: 275
Trong ngày: 5.095
Trong tuần: 20.118
Trong tháng: 113.855
Trong năm: 1.843.378
Tổng truy cập: 9.597.963
[ Đăng ngày: 20/03/2011 ]

 

  

 BAN GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Văn Huệ

Giám đốc.  
ĐTCQ: 0274. 3878456

2  Lữ Minh Sáng

Phó Giám đốc. 
ĐTCQ: 0274. 3835123

  

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH

3  Lê Thị Phượng  Trưởng phòng
4  Nguyễn Ngọc Tâm  Nhân viên kế toán
5  Trần Tuấn Anh  Nhân viên   
6  Đỗ Phượng Linh  Nhân viên
   

PHÒNG BỔ SUNG - BIÊN MỤC

7 Nguyễn Văn Dũng  Trưởng phòng
8 Nguyễn Thịnh Cường  Nhân viên
9 Đậu Thị Dung     Nhân viên
10 Lê Minh Chơn  Nhân viên
11 Nguyễn Công Như  Nhân viên
12 Lê Thị Thức  Nhân viên
13 Đặng Phú Hồng Ngọc  Nhân viên
 

PHÒNG PHỤC VỤ

14  Nguyễn Thị Nga  Trưởng phòng
15  Nguyễn Thị Minh Quý  Phó phòng
16 Nguyễn Thanh Huyền Thủ thư phòng Mượn sách văn học
17  Nguyễn Tạ Hồng Tâm  Thủ thư phòng Mượn sách tổng hợp
18  Huỳnh Hồng Phúc  Thủ thư phòng Đọc - Địa Chí
19  Hoàng Thị Hiền  Thủ thư phòng Báo - Tạp chí
20  Huỳnh Phúc Diễm  Thủ thư phòng Báo - Tạp chí
21  Dương Thị Minh Hoàng  Thủ thư phòng Thiếu nhi
22  Nguyễn Thị Thu Hằng   Thủ thư phòng Mượn sách văn học
23  Nguyễn Ngọc Mai    phòng Internet

PHÒNG MẠNG LƯỚI

 25  Trần Nguyễn Tuấn Anh         Nhân viên
      

PHÒNG TIN HỌC

 26  Phạm Lê Khoa   Phó phòng
 27  Trần Công Thành  Nhân viên    

PHÒNG THÔNG TIN THƯ MỤC

28  Giản Thị Thu Hiền Nhân viên
CÁC TIN KHÁC