Liên kết website :Đang online: 146
Trong ngày: 1.632
Trong tuần: 1.632
Trong tháng: 90.124
Trong năm: 238.012
Tổng truy cập: 10.041.522
Giới thiệu sách
[Đăng ngày: 18/12/2017]

Roma say đắm không anh : Tiểu thuyết lãng mạn / Kristin Harmel ; Hoàng Anh dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2015. - 482 tr. ; 21 cm

[Đăng ngày: 10/10/2017]

Tương lai nghề nghiệp của tôi : Làm thế nào để tìm được một công việc phù hợp với bản thân / Kim Rando; Hà Thu dịch. - Hà Nội : Lao động Xã hội, 2015. - 459 tr ; 23 cm

[Đăng ngày: 10/10/2017]

Những lựa chọn thông minh : Đưa ra những quyết định tốt hơn trong cuộc sống / John S.Hammond, Ralph L.Keeney, Howard Raiffa; Hải Vân dịch. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2016. - 323 tr. ; 21 cm

[Đăng ngày: 15/09/2017]

Những thiếu thời lơ lửng / Hạnh Nguyên. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 272 tr .; 21 cm

[Đăng ngày: 15/09/2017]

Sự ra đời trí khôn ở trẻ em / Jean Piaget; Hoàng Hưng dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội : Tri Thức, 2016. - 503 tr .; 24 cm. - (Tủ sách Tâm lý học giáo dục Cánh Buồm)

[Đăng ngày: 08/08/2017]

Ping : Vượt ao tù ra biển lớn / Stuart Avery Gold; Thanh Thảo, Hoàng Minh dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2016. - 276 tr.: tranh vẽ ; 21 cm

[Đăng ngày: 08/08/2017]

Những lựa chọn thay đổi cuộc đời : Cách người hùng chuyển bại thành thắng / Daniel R.Castro; Uông Xuân Vy, Trần Đăng Khoa dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2015. - 200 tr. ; 24 cm

[Đăng ngày: 04/07/2017]
Trên đường băng / Tony Buổi Sáng. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2015. - 301 tr. ; 21 cm
[Đăng ngày: 04/07/2017]
Lâu đài / Franz Kafka ; Lê Chu Cầu dịch. - Hà Nội : Văn học, 2016. - 324 tr ; 24 cm
[Đăng ngày: 28/04/2017]

    30-04-75 Saigon - Sự kiện và đối thoại của một gia đình / Nguyễn Hữu Thái... [và những người khác]. - Hà Nội : Thế giới, 2015. - 159 tr. : hình ảnh ; 27 cm