Liên kết website :
Đang online: 125
Trong ngày: 1.816
Trong tuần: 9.289
Trong tháng: 102.408
Trong năm: 1.351.185
Tổng truy cập: 9.105.770
Giới thiệu sách
[Đăng ngày: 08/08/2017]

Ping : Vượt ao tù ra biển lớn / Stuart Avery Gold; Thanh Thảo, Hoàng Minh dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2016. - 276 tr.: tranh vẽ ; 21 cm

[Đăng ngày: 08/08/2017]

Những lựa chọn thay đổi cuộc đời : Cách người hùng chuyển bại thành thắng / Daniel R.Castro; Uông Xuân Vy, Trần Đăng Khoa dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2015. - 200 tr. ; 24 cm

[Đăng ngày: 04/07/2017]
Trên đường băng / Tony Buổi Sáng. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2015. - 301 tr. ; 21 cm
[Đăng ngày: 04/07/2017]
Lâu đài / Franz Kafka ; Lê Chu Cầu dịch. - Hà Nội : Văn học, 2016. - 324 tr ; 24 cm
[Đăng ngày: 28/04/2017]

    30-04-75 Saigon - Sự kiện và đối thoại của một gia đình / Nguyễn Hữu Thái... [và những người khác]. - Hà Nội : Thế giới, 2015. - 159 tr. : hình ảnh ; 27 cm

[Đăng ngày: 28/04/2017]    Chuyện ít biết về ngày giải phóng Sài Gòn 30.4.1975 : Ghi chép của một người chứng / Nguyễn Hữu Thái. - Hà Nội : Lao động, 2013. - 190 tr. : hình ảnh ; 20 cm

[Đăng ngày: 03/03/2017]

Phụ nữ lãnh đạo bằng yêu thương / David Devin; Lê Vũ Hải hiệu đính. - In lần thứ 3. - Hà Nội : Phụ nữ, 2016. - 367 tr. : ảnh, bảng, biểu đồ ; 23 cm. - (Phụ nữ siêu thành công)

[Đăng ngày: 15/02/2017]

Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh; Hải Lam minh họa. - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2016. - 251 tr. : tranh vẽ ; 20 cm

[Đăng ngày: 15/02/2017]
Ngày xưa có một chuyện tình : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2016. - 342 tr. ; 20 cm
[Đăng ngày: 17/01/2017]

Tết cổ truyền người Việt / Lê Trung Vũ chủ biên... [và những người khác]. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2012. - 253 tr. ; 21 cm