Liên kết website :
Đang online: 129
Trong ngày: 2.627
Trong tuần: 56.416
Trong tháng: 199.968
Trong năm: 421.589
Tổng truy cập: 18.986.530
Thông tin chuyên đề
[Đăng ngày: 31/01/2021]

Thư viện tỉnh Bình Dương xin giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết về chuyên đề: Mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021).

[Đăng ngày: 20/12/2020]

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2020) và 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020). Thư viện tỉnh Bình Dương xin giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết về chuyên đề này.

[Đăng ngày: 20/11/2020]

Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020). Thư viện tỉnh Bình Dương xin giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết về chuyên đề này.[Đăng ngày: 19/10/2020]

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020). Thư viện tỉnh Bình Dương xin giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết về chuyên đề này.

[Đăng ngày: 18/08/2020]
Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020). Thư viện tỉnh Bình Dương xin giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết về chuyên đề này.
[Đăng ngày: 19/06/2020]
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020. Thư viện tỉnh Bình Dương xin giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết về chuyên đề này.
[Đăng ngày: 18/05/2020]

Nhân kỷ niệm 130 năm năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Thư viện tỉnh Bình Dương xin giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết về chuyên đề này.

[Đăng ngày: 27/04/2020]

Nhân kỷ niệm 45 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và Quốc tế Lao động 1/5. Thư viện tỉnh Bình Dương xin giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết về chuyên đề này.[Đăng ngày: 19/04/2020]
Hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam” 21/4 và “Ngày sách và Bản quyền Thế giới” 23/4. Thư viện tỉnh Bình Dương xin giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết về chuyên đề này
[Đăng ngày: 24/03/2020]
Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020). Thư viện tỉnh Bình Dương xin giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết về chuyên đề này.