Liên kết website :[ Đăng ngày: 08/11/2023 ]
Thực hiện chỉ thị 05- CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đấy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Thư viện thành phố Dĩ An phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự thành phố xây dựng hai tủ sách tại phòng Hồ Chí Minh của BCH Quân sự. 

Theo đó, hàng quý Thư viện luân chuyển 200 bản sách mới, bao gồm sách Bác Hồ, sách chính trị, văn hóa, pháp luật, tâm lý, truyện...nhằm đáp ứng nhu cầu học tập tự nghiên cứu, giải trí của cán bộ và các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Ban chỉ huy Quân sự thành phố.

Phòng đọc mở cửa vào thứ 4 và thứ 6 hàng tuần, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Bác Hồ vào thứ 5 hàng tuần. Mỗi buổi đọc sách hay sinh hoạt chuyên đề có từ 40-45 chiến sĩ tham gia.  Để phát triển các hoạt động phong trào, ngoài công tác luân chuyển sách,  Thư viện còn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức hoạt động chào mừng ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4, tổ chức hội thi Tự hào chiến sĩ Việt Nam nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân 22/12. 

Tủ sách đã góp phần phát huy được phong trào đọc, tự học, tự rèn luyện hiệu quả, góp phần không nhỏ đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí của các cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị.

Thư viện thành phố Dĩ An

Một số hình ảnh hoạt động
 
 
 
CÁC TIN KHÁC