Liên kết website :[ Đăng ngày: 28/04/2022 ]

-----------------------------------------------------------------------------------------

    Văn kiện trung ương cục Miền Nam giai đoạn 1946 - 1975 : Vũ Hồng Mây chủ biên, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Ngọc Quý. Tập 2, (1950). - Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 1064 tr ; 24 cm

    Phản ánh sự lãnh đạo của Xứ uỷ, Ban Thường vụ Xứ uỷ Nam Bộ trong năm 1950 và tập trung phân tích toàn diện diễn biến cuộc đấu tranh của dân, quân ta trên chiến trường Nam Bộ từ giai đoạn chuẩn bị chuyển sang giai đoạn tổng phản công

    Số phân loại: 324.259707095977 / V115K

    Số ĐKCB: VV.013463


-----------------------------------------------------------------------------------------


    Bác Hồ với miền Nam / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2017. - 343 tr ; 21 cm. - (H
ọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)


    Bao gồm những câu trích dẫn, truyện kể thể hiện tư tưởng và tình cảm của chủ tịch Hồ Chí Minh với miền Nam và tỉnh cảm của nhân dân Miền Nam dành cho Bác

    Số phân loại: 959.704092 / B101H

    Số ĐKCB: M.230198, M.230199, M.230201, VN.053008-----------------------------------------------------------------------------------------

    Văn Tiến Dũng - Tiểu sử / Nguyễn Thị Kim Dung chủ biên; Nguyễn Minh Đức... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2020. - 347 tr ; 21 cm

    Giới thiệu về quê hương, gia đình của Đại tưởng Văn Tiến Dũng. Những năm tháng hoạt động cách mạng của ông: tham gia xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền (1936 - 1945), thời gian giữ các cương vị quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954), trên cương vị tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1955 - 1975), trở thành người lãnh đạo cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam (1975 -2002)…


Số phân loại: 959.704092 / V115T

Số ĐKCB: VN.057996

-----------------------------------------------------------------------------------------

    Đại thắng mùa Xuân 1975 - Đỉnh cao sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thời đại Hồ Chí Minh / Vũ Thiên Bình sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : Lao động, 2020. - 400 tr : ảnh ; 27 cm

    Cuốn sách giới thiệu một số ảnh tư liệu về đại thắng mùa Xuân năm 1975; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới; Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 - Nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam; Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - đỉnh cao sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thời đại Hồ Chí Minh


Số phân loại: 959.7043 / Đ103TH

Số ĐKCB: VT.008809

-----------------------------------------------------------------------------------------

    Đảng và Bác Hồ từ Điện Biên đến đại thắng mùa xuân 1975 / Lê Trung Nguyệt. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2015. - 285 tr ; 21 cm

    Trình bày sự lãnh đạo và chỉ đạo cụ thể của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chiến dịch Điện Biên Phủ và kháng chiến chống Mỹ cứu nước


    Số phân loại: 959.704 / Đ106V

    Số ĐKCB: M.200888, M.200889, M.200890, VN.046658-----------------------------------------------------------------------------------------

    Một số vấn đề về tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1959-1975) : Sách chuyên khảo / Trần Hữu Huy. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2019. - 184 tr ; 21 cm

    Cuốn sách cung cấp một số nội dung: quyết định mở đường và phương châm lãnh đạo của Trung ương Đảng đối với tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn; những thành công xuất sắc trong chỉ đạo chiến lược; những nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự trên chiến trường Trường Sơn; về tổ chức, xây dựng, sử dụng lực lượng trên tuyến đường Trường Sơn; tình đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương trong việc xây dựng, bảo vệ tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn


Số phân loại: 959.7043 / M458S

Số ĐKCB: M.237027, M.237028, M.237029, M.237030, VN.054624

-----------------------------------------------------------------------------------------

    Quan hệ tam giác Việt Nam - Liên Xô - Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) / Phạm Quang Minh. - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 349 tr : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách khoa học)

    Trình bày cơ sở lý luận của quan hệ tam giác chiến lược, sự hình thành, đặc trưng và hàm ý đối với trường hợp Việt Nam; phân tích cơ sở hình thành quan hệ tay ba, tiến trình vận động, quan hệ của các quan hệ này qua các giai đoạn của cuộc chiến tranh…


    Số phân loại: 327.597 / QU105H

    Số ĐKCB: M.226302, VV.012940

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam / Trần Thị Ngân sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2013. - 55 tr : ảnh ; 20 cm. - (Bộ sách kể chuyện lịch sử qua ảnh tư liệu)


Thông qua những hình ảnh tư liệu tái hiện lại một phần của cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Số phân loại: 959.7043 / C514KH

Số ĐKCB: M.179042, M.179043, M.179044, M.179045, VN.041648
-----------------------------------------------------------------------------------------

    Các nước xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Mai Hoa. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 417 tr ; 21 cm

    Cuốn sách là bức tranh toàn diện về sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước xã hộ chủ nghĩa đối với Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Qua đó cũng thấy rõ đường lối lãnh đạo của Đảng ta

    Số phân loại: 959.7043 / C101N

    Số ĐKCB: M.162637, M.162638, M.162639, VN.037926

-----------------------------------------------------------------------------------------

Đại tướng Võ Nguyên Giáp vị tướng thiên tài ở thế kỷ 20 / Vũ Thiên Bình. - Hà Nội : Lao Động, 2021. - 400 tr : bản đồ, hình ảnh ; 27 cm

Giới thiệu những chặng đường lịch sử mà đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trải qua trong đời từ thủa thiếu thời, khi tham gia cách mạng và sau này khi trở thành vị Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam


Số phân loại: 959.704092 / Đ103T


Số ĐKCB: VT.008855


-----------------------------------------------------------------------------------------

    Truyện ngắn viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ / Tạ Duy Anh... [và những người khác]; Thái Anh tuyển chọn. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2017. - 283 tr ; 21 cm

    Tuyển chọn và giới thiệu những truyện ngắn hay viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhiều tác giả như: Xưa kia chị đẹp nhất làng (Tạ Duy Anh); Mảnh tranh cuối rừng (Nguyễn Minh Châu); Đêm nguyệt thực (Trung Trung Đỉnh); Người sót lại của rừng cười (Võ Thị Hảo)...

    Số phân loại: 895.9223008 / TR527NG

    Số ĐKCB: VN.049217, M.213476, M.213477, M.213478


-----------------------------------------------------------------------------------------

    Bộ luật Lao động những quy định mới về quản lý lao động, hợp đồng lao động, cho thuê lại lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi ( theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP áp dụng từ ngày 01/02/2021) / Quốc Hội. - Hà Nội : Hồng Đức, 2021. - 400 tr : bảng ; 27 cm

    Cuốn sách giúp bạn đọc nắm vững các nghiệp vụ theo đúng quy định, chúng tôi đã tập hợp, hệ thống các văn bản có liên quan đến luật lao động, chính sách tiền lương… đáp ứng được mục đích tra cứu trong quá trình làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp...

    Số phân loại:  344.59701 / B450L

    Số ĐKCB: VT.008876


-----------------------------------------------------------------------------------------

    Bộ luật Lao động chính sách tiền lương và quy định về thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng / Nguyễn Hữu Đại hệ thống. - Hà Nội : Lao động, 2020. - 390 tr : bảng ; 28 cm

    Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây: Phần I .Bộ luật Lao động số 49/2019/QH14; Phần II. Chính sách tăng lương, điều chỉnh tiền lương năm 2020 đối với công chức, viên chức, người lao động; Phần III. Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, người lao động; Phần IV. Chính sách mới về tăng lương, điều chỉnh tiền lương; Phần V. Thang bảng lương dành cho người lao động và cán bộ, công chức năm 2020; Phần VI.Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa ngưới lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Số phân loại:  344.59701 / B450L

Số ĐKCB: VT.008875

-----------------------------------------------------------------------------------------

    200 câu hỏi và tình huống thường gặp về pháp luật lao động / Nguyễn Huy Khoa... [và những người khác]. - Hà Nội : Lao động, 2020. - 371 tr ; 21 cm

    Giới thiệu các câu hỏi về pháp luật lao động; các tình huống về pháp luật lao động thường gặp trong thực tiễn. Trình bày nội dung Bộ luật Lao động gồm: việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động, hợp đồng lao động, giáo dục nghề nghiệp, tiền lương, thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp...

    Số phân loại:  344.59701 / H103TR

    Số ĐKCB: M.250954, M.250955, M.250956, M.250957, VN.058023

-----------------------------------------------------------------------------------------CÁC TIN KHÁC