Liên kết website :[ Đăng ngày: 03/12/2012 ]
Xách ba lô lên và đi / Huyền Chip. Tập 1, Châu Á là nhà đừng khóc!. - Hà Nội : Văn học, 2012. - 471 tr : tranh màu ; 21 cm

“Xách ba lô lên và đi” là câu chuyện về cuộc hành trình vòng quanh thế giới, khám phá những miền đất lạ của một cô gái người Việt còn rất trẻ. Niềm khát khao, sự dũng cảm và sức trẻ dồi dào, đầy nhiệt huyết của Huyền Chip – tác giả, đồng thời cũng là nhân vật chính của câu chuyện, lan tỏa mạnh mẽ trong từng câu chữ, từng hình ảnh, thắp lên trong lòng độc giả ngọn lửa khát khao chinh phục, khát khao vươn tới những ước mơ.

Trở về sau hai năm bôn ba sóng gió, bụi đường, qua bao đất, gặp bao người, những tưởng trải nghiệm như thế là quá đủ, nhưng không, cô gái bé nhỏ với nội lực “phi thường” ấy vẫn khát khao được đi để được trải nghiệm nhiều hơn nữa. Và hành trình của Huyền Chíp chưa thể dừng lại...

Môn loại: 895.922803 / X102B
SĐKCB:   M.155616, M.155617, M.155618, VN.035743

CÁC TIN KHÁC