Liên kết website :[ Đăng ngày: 25/12/2015 ]

Quan hệ tốt sinh giá trị tốt / Nguyễn An, Khánh Linh biên soạn. - Hà Nội : Lao động, 2015. - 233 tr. ; 21 cm

Cuộc sống có những thành công đòi hỏi chúng ta phải biết dày công học tập. Học tập không chỉ là học những trí thức tiến bộ, khoa học kỹ thuật hiện đại... mà còn là học cách biết quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Nếu một người tài giỏi, nhiều năng lực mà không có được sự giúp đỡ, ủng hộ của người xung quanh thì cũng chỉ là "anh hùng không biết đất dụng võ". Do vậy, một người thành công trong cuộc sống không thể thiếu được yếu tố quan trọng là sự đồng tình của người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

Cuốc sách "Quan Hệ Tốt Sinh Giá Trị Tốt" Gợi mở những bí quyết nhằm giúp bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống và sự nghiệp như: bí quyết để đồng nghiệp ủng hộ, để cấp dưới kính nể, để được bạn bè giúp đỡ, để tiểu nhân rời xa và đối thủ lượng thứ, giúp bạn được niềm tin, sự đồng cảm, giúp đỡ và hợp tác từ bạn bè, đồng nghiệp... Từ đó đem lại cho bạn nhiều thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.

Số phân loại: 158.1 / QU105H

Số ĐKCB: M.194578, M.194579, M.194580, M.194581, VN.044921

CÁC TIN KHÁC