Liên kết website :[ Đăng ngày: 27/02/2023 ]
TTĐT - Sáng 24-02, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025.

Tại điểm cầu Bình Dương, tham dự có ông Nguyễn Văn Dành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Năm 2022, cả nước có 6.001/8.211 xã (73,08% xã) đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 4,4%) so với cuối năm 2021; có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm khoảng 39,6% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước). 

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm; trong đó tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4-5%/năm. 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phân bổ hơn 34.000 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 để thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia cho các địa phương. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến ngày 31/12/2022, lũy kế đã giải ngân 9.056,34 tỷ đồng, đạt khoảng 37,73% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Ước đến 31/01/2023, giải ngân được 13.730,92 tỷ đồng, đạt khoảng 57,21% kế hoạch và dự kiến đến hết 31/12/2023 giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2022 được kéo dài thời hạn giải ngân sang năm 2023 theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội.
 
 
 Toàn cảnh hội nghị tại Hà Nội

Đối với tỉnh Bình Dương, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh đến nay là 5.971 hộ trên tổng số 387.342 hộ dân, chiếm tỷ lệ 1,54% và tổng số hộ cận nghèo là 1.827 hộ, chiếm tỷ lệ 0,47%. Số hộ thoát nghèo trong năm 2022 là 1.943 hộ (đạt 47 %). Tổng kinh phí thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo tỉnh Bình Dương năm 2022 là 66 tỷ 704 triệu đồng. Ngoài ra, trong năm 2022 tỉnh đã thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo như tín dụng ưu đãi, hỗ trợ giáo dục, y tế, nhà ở, dạy nghề, tạo việc làm, phát triển sản xuất, tiền điện,...

Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2022, có 06 đơn vị cấp huyện thực hiện xây dựng nông thôn mới, trong đó có 03 đơn vị cấp huyện đã được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 41/41xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch. 29/41 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 70,73%.

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương đang triển khai thực hiện thí điểm "Làng thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng" (Chương trình OCOP; nông nghiệp hữu cơ; nước sạch nông thôn; chuỗi tiêu thụ nông sản...).
 
 
 Đại biểu tham dự tại điểm cầu Bình Dương

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương theo thẩm quyền, chức năng và nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý các khó khăn, vướng mắc của các địa phương.

Các Bộ, cơ quan Trung ương là chủ dự án thành phần của các Chương trình MTQG tích cực theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án thành phần được giao chủ trì quản lý tại các địa phương để chủ động rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách theo tinh thần tháo gỡ các "nút thắt", khơi thông các "điểm nghẽn", phù hợp tình hình thực tiễn, tạo điều kiện cho các địa phương tổ chức triển khai thực hiện thuận lợi, thông suốt, hoàn thành các mục tiêu đề ra.
 
 
 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Các địa phương cần chủ động, quyết liệt hơn nữa trong công tác triển khai thực hiện các Chương trình MTQG; phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, trong đó khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các quy định khung, văn bản quản lý, điều hành để triển khai thực hiện các Chương trình MTQG ở địa phương; tăng cường công tác chia sẻ, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng hoàn thiện, thống nhất trong công tác triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn; rà soát danh mục các dự án đầu tư, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính khả thi, khả năng giải ngân để tập trung thực hiện bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh dàn trải, rủi ro trong quá trình tổ chức thực hiện.

 Đoan Trang
Nguồn trích: binhduong.gov.vn

CÁC TIN KHÁC