Liên kết website :


Đang online: 218
Trong ngày: 3.237
Trong tuần: 85.953
Trong tháng: 269.661
Trong năm: 2.500.623
Tổng truy cập: 28.216.136
[ Đăng ngày: 12/01/2023 ]

 TTĐT - Chiều 11-01, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, kịp thời tham mưu cấp ủy quán triệt, triển khai, cụ thể hóa để thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định, kế hoạch, chương trình của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống quy chế làm việc của cấp ủy; hệ thống quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đặc biệt là về công tác cán bộ.

 

 Toàn cảnh hội nghị

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và phát triển đảng viên mới được tăng cường; tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện tốt quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2025 – 2030; kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự các cơ quan, đơn vị, địa phương, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ đảm bảo đúng quy định, chặt chẽ và nghiêm túc.

 

 Ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Võ Văn Minh đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức các cấp ủy; góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2022. Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải giải quyết một khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều việc mới, khó. Ông yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng khắc phục khó khăn, phát huy những thành tựu đạt được, đổi mới tư duy, sáng tạo và hành động quyết liệt để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 19 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính trong Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất, đạo đức, gương mẫu, khách quan, công tâm, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phấn đấu 14 Đảng bộ trực thuộc hoàn thành sớm chỉ tiêu kết nạp 2.000 đảng viên mới trong năm 2023, gắn với thực hiện hiệu quả Đề án hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác xây dựng phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát một số chuyên đề quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ.


 Yến Nhi

Nguồn trích: binhduong.gov.vn

CÁC TIN KHÁC