Liên kết website :[ Đăng ngày: 28/02/2023 ]
TTĐT - Sáng 27-2, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Qua 10 năm qua thực hiện Nghị quyết, Bình Dương đã tập trung phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, ưu tiên phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư vào các dự án công nghiệp – dịch vụ - đô thị; tăng cường quan hệ đối ngoại, hợp tác kinh tế quốc tế để đẩy mạnh thu hút đầu tư, xuất, nhập khẩu; xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương, tạo không gian, diện mạo mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, Bình Dương luôn chú trọng xây dựng, phát triển nền văn hóa xứng tầm với tiềm lực phát triển kinh tế. Chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư, khu-ấp, khu nhà trọ văn hóa, xây dựng nông thôn mới; xây dựng xã- phường- thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn minh đô thị được nâng lên rõ rệt; các hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma tuý từng bước được đẩy lùi.

Lực lượng vũ trang nhân dân được chăm lo, xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, thực sự là lực lượng chiến đấu tin cậy, trung thành của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được triển khai rộng rãi đến nhiều đối tượng. Hệ thống công trình phòng thủ, chiến đấu, thao trường huấn luyện được quy hoạch, xây dựng hoàn chỉnh. Thực hiện tốt công tác diễn tập, chú trọng vận hành cơ chế hoạt động khu vực phòng thủ trong diễn tập, phối hợp Quân đội tham gia xử lý, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, xử lý tình huống A2.

Năm 2023, Tỉnh ủy đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt an sinh xã hội, công tác chính sách; tăng cường phòng, chống tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác ngoại giao; tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận…
  
 
 Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao những thành tựu mà chính quyền và nhân dân Bình Dương đạt được. Trong thời gian tới, Bình Dương cần tiếp tục thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, góp phần hoạch định đường lối đúng đắn, huy động sức mạnh tổng hợp toàn dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể; thực hiện tốt cơ chế dân chủ cơ sở; tăng cường củng cố lòng tin của nhân dân; quan tâm lợi ích chính đáng của nhân dân; thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, phối hợp chặt chẽ bảo vệ quốc phòng an ninh trong phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển toàn diện, đồng bộ trên tất cả các mặt đời sống văn hóa - xã hội.
  
 
 Ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
 Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu những kiến nghị tại hội nghị. Ông đề nghị, Đảng bộ và chính quyền Bình Dương với tinh thần tự soi, tự sửa, cần nghiêm túc rút ra kinh nghiệm và khắc phục những thiếu sót, từ đó đề ra những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Cụ thể, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc công tác quán triệt và triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, giải pháp và Nghị quyết Trung ương 8; tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; tránh tư tưởng chủ quan, thỏa mãn; nâng cao hiệu quả, sử dụng các nguồn lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; khai thác tốt các tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vững; đầu tư xây dựng cho các công trình phòng thủ và chăm lo các hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh; hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gắn phát triển kinh tế - xã hộivới quốc phòng an ninh; xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ các bộ ở các cấp đủ phẩm chất và năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; giải quyết tốt chính sách, đảm bảo an sinh xã hội…

Dịp này, 42 tập thể và 39 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 
 
 
 
 
 Khen thưởng các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 10 năm
 thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 

Thảo Lam

Nguồn trích: binhduong.gov.vn
CÁC TIN KHÁC