Liên kết website :
Đang online: 226
Trong ngày: 9.419
Trong tuần: 9.419
Trong tháng: 155.719
Trong năm: 1.990.896
Tổng truy cập: 23.943.036
[ Đăng ngày: 24/02/2021 ]

Ngày 11 tháng 02 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Mục tiêu chung của Chương trình là ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

Chương trình cũng đã đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 là đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thư viện số, thực hiện liên thông ở mọi loại hình thư viện, tích hợp với thành phần dữ liệu mở của Hệ tri thức Việt số hóa, bảo đảm cung ứng hiệu quả cho người sử dụng thư viện mọi nơi, mọi lúc.

Nhiệm vụ và giải pháp mà chương trình đưa ra là nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền; hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật; hoàn thiện và phát triển hạ tầng số của ngành thư viện; phát triển dữ liệu số ngành thư viện; xây dựng và phát triển nền tảng số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh hợp tác quốc tế.


Kim Phượng

Nguồn trích: binhduong.gov.vn

CÁC TIN KHÁC