Liên kết website :[ Đăng ngày: 10/07/2015 ]
 40 năm Đại thắng mùa Xuân 1975 bản hùng ca toàn thắng / Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Anh Minh, Phạm Thị Lan Hương sưu tầm và biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2015. - 416 tr. : hình ảnh ; 27 cm

Giới thiệu những diễn biến lịch sử về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 đặc biệt là ba chiến dịch lớn: chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế - Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh cùng một số sự kiện chính trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ hiệp định Paris tới khi kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh; trích phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, quân đội ta về ý nghĩa Đại thắng mùa Xuân, những lời ca ngợi của thế giới về chiến thắng vĩ đại của ta...

Số phân loại: 959.7043 / B454M

Số ĐKCB: M.182582, VT.006056

CÁC TIN KHÁC