Liên kết website :


Đang online: 78
Trong ngày: 3.819
Trong tuần: 3.819
Trong tháng: 33.335
Trong năm: 1.385.648
Tổng truy cập: 27.101.161
[ Đăng ngày: 12/05/2021 ]

Thời gian qua, Bình Dương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất đai, góp phần cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thụ lý hồ sơ, hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh hơn, chính xác hơn. Nhằm phục vụ công tác quản lý đất đai được chặt chẽ và hoàn thiện, Bình Dương đã đề xuất đề tài khoa học cấp bộ về nâng cấp cơ sở dữ liệu đất đai từ không gian 2D lên 2,5D.

 

Kiến trúc cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường - lĩnh vực đất đai

Đáp ứng kịp thời

Thực hiện theo Đề án “Tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia” được Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, triển khai thực hiện năm 2008, đến nay, Bình Dương đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đưa vào vận hành, khai thác sử dụng theo mô hình tập trung cấp tỉnh. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục xây dựng bổ sung 3 cơ sở dữ liệu thành phần gồm: Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cơ sở dữ liệu giá đất; cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện công tác đo đạc bản đồ

Ông Trần Đức Thuận, Trưởng Phòng Đo đạc bản đồ và viễn thám, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh, cho biết trước đây hồ sơ đất đai chủ yếu được quản lý, sử dụng ở dạng hồ sơ giấy, khả năng tra cứu, xử lý mất nhiều thời gian, hạn chế về độ chính xác, tính đầy đủ. Hiện nay, việc tra cứu, truy xuất thông tin cơ sở dữ liệu địa chính được thực hiện với thao tác nhanh hơn; tính chính xác và đầy đủ của thông tin liên quan được đáp ứng kịp thời. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện nhanh chóng, góp phần cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thụ lý hồ sơ, hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nâng cấp cơ sở dữ liệu

Trong cơ sở dữ liệu địa chính, việc tạo mô hình không gian 2,5D cho các đối tượng cần quản lý là điều tối cần thiết, đúng với bản chất của cơ sở dữ liệu địa chính. Liên quan đến thửa đất có rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định tính đến thời điểm hiện tại. Riêng đối với phần nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quy định còn thiếu, sơ sài, chưa chặt chẽ mặc dù theo xu thế phát triển đô thị thì theo thời gian sẽ xuất hiện nhiều chung cư, nhà ở cá nhân nhiều tầng… Theo Thông tư 75/2015/TT-BTNMT ngày 28-12-2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai chưa quy định xây dựng được mô hình không gian 2,5D cho các đối tượng quản lý, như: Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (căn hộ chung cư, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm, nhà xưởng, công trình ngầm…). Nhằm phục vụ công tác quản lý đất đai được chặt chẽ và hoàn thiện, Bình Dương đã đề xuất đề tài khoa học cấp bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường) về nâng cấp cơ sở dữ liệu đất đai từ không gian 2D lên 2,5D.

Ông Trần Đức Thuận khẳng định: “Việc lập phần mềm cơ sở dữ liệu thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong không gian 2,5D và vận hành thử nghiệm là cơ sở thực tiễn giúp văn bản quy phạm pháp luật ban hành nhanh chóng đi vào thực tế. Xây dựng phần mềm vào quản lý cơ sở dữ liệu địa chính không gian 2,5D là phù hợp và bảo đảm được mục tiêu quản lý đất đai. Nếu chuyển sang 3D thì lãng phí công sức cũng như kinh phí”.

Năm 2020, tổng hồ sơ đo đạc tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã thực hiện được là 128.444 hồ sơ (giảm 11,21% so với cùng kỳ năm trước); trả không thực hiện được là 7.791 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ trễ hạn là 0,41% (cùng kỳ năm trước đạt 0,49%), tương đương với 597/145.734 hồ sơ; đang thực hiện là 17.290 hồ sơ. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu địa chính đạt 99,04%.

PHƯƠNG LÊ

Nguồn trích: baobinhduong.vn

CÁC TIN KHÁC