Liên kết website :[ Đăng ngày: 28/04/2017 ]
    Chuyện ít biết về ngày giải phóng Sài Gòn 30.4.1975 : Ghi chép của một người chứng / Nguyễn Hữu Thái. - Hà Nội : Lao động, 2013. - 190 tr. : hình ảnh ; 20 cm

    Ghi lại những sự kiện lịch sử góp phần làm sáng tỏ ngày giải phóng Sài Gòn 30.4.1975 qua sự chứng kiến, tham gia của chính tác giả và qua lời kể của những nhân chứng khác đến từ các phía đối nghịch dưới nhiều góc độ khác nhau

    Số phân loại: 959.7043 / CH527I

    Số ĐKCB: M.161387, M.161388, VN.037594

CÁC TIN KHÁC