Liên kết website :[ Đăng ngày: 21/06/2023 ]
Căn cứ Thông báo số 29/TB-SVHTTDL, ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc có thêm thời gian tham gia cuộc thi đạt chất lượng, Ban tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023 quyết định gia hạn thời gian nộp bài dự thi, cụ thể như sau:

- Thời gian: Thí sinh nộp bài dự thi đến 17h 00, ngày 28/7/2023 (Thứ sáu). Ban Tổ chức sẽ không nhận bài đến sau thời gian này. 

- Thời gian tổng kết và trao giải cuộc thi: Ngày 08/9/2023 (Thứ sáu).

- Địa chỉ nộp bài dự thi: Thư viện tỉnh Bình Dương, số 622, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.   
          
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Thư viện tỉnh Bình Dương (thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi), điện thoại 02743.835889, hoặc 0972905020 (gặp đ/c Nguyễn Thị Nga - Trưởng phòng Phục vụ Bạn đọc và Mạng lưới).

Email: phucvubandoc.tvbd@gmail.com  

Trên đây là Thông báo gia hạn thời gian nhận bài dự thi Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023./.

CÁC TIN KHÁC