Liên kết website :[ Đăng ngày: 16/11/2020 ]

Nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn về tác hại của rượu, bia Thư viện tỉnh Bình Dương biên soạn thư mục chuyên đề “PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA VÀ ĐỒ UỐNG CÓ CỒN” gửi đến quý bạn đọc.

Thư mục tập hợp những bài viết được đăng trên các báo, tạp chí, website có uy tín của trung ương và địa phương, được chia làm hai phần:

Phần I: TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA VÀ ĐỒ UỐNG CÓ CỒN

Phần II: PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU BIA VÀ ĐỒ UỐNG CÓ CỒN

CÁC TIN KHÁC