Liên kết website :
Đang online: 126
Trong ngày: 8.994
Trong tuần: 16.915
Trong tháng: 33.043
Trong năm: 1.472.255
Tổng truy cập: 23.424.395
[ Đăng ngày: 21/02/2022 ]

 Để xây dựng thành công đề án thành phố thông minh cần có sự chung tay, góp sức của toàn thể xã hội. Ngay từ khi xây dựng đề án, tỉnh đã chủ động giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp (DN). Dựa theo thế mạnh, sở trường và nhiệm vụ chuyên môn được phân công từ đầu, các sở, ngành, địa phương, tổ chức, DN sẽ triển khai các nhóm nhiệm vụ cụ thể theo giai đoạn và phân khai hàng năm.

 

  Thành viên Ban Tổ chức cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh
chấm giải cho ý tưởng, sản phẩm dự thi

 Hỗ trợ DN chuyển đổi số

Ông Lai Xuân Thành, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội - LHH), cho biết thực hiện chỉ đạo của tỉnh, thời gian qua LHH đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn gắn liền với chiến lược xây dựng và phát triển thành phố thông minh mà tỉnh đang quyết tâm thực hiện. Theo đó, LHH đã củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng, duy trì vai trò điều hòa, phối hợp hoạt động giữa LHH và các hội thành viên, trung tâm trực thuộc; thường xuyên thực hiện đổi mới phương thức hoạt động của LHH và các hội thành viên, phát huy trí tuệ, tính năng động, sáng tạo của đội ngũ trí thức.

Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội, thời gian qua LHH đã thực hiện tốt việc tập hợp sức mạnh, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ cách mạng khoa học công nghệ hiện đại; thực hiện hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực: khoa học và công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức trong nhân dân, góp phần đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất, đời sống; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tham mưu và đóng góp ý kiến về những vấn đề lớn, chủ chương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

LHH đồng thời cũng đẩy mạnh việc hỗ trợ các DN nhỏ và vừa tiếp cận chuyển đổi số, từng bước thực hiện tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho DN, góp phần phát triển kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực tại địa phương. Trong đó, phương thức hỗ trợ được thực hiện xuyên suốt và thường xuyên là tuyên truyền, phổ biến mô hình mẫu về chuyển đổi số cho các DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, cung cấp các danh mục, giải pháp, nền tảng phục vụ chuyển đổi số.

Mục tiêu lớn, quyết tâm cao

Trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội tỉnh nhà đang trong giai đoạn phục hồi, phát triển sau đại dịch, LHH đã đặt ra những mục tiêu lớn, gắn liền với xây dựng thành phố thông minh, nghĩa tình, hiện đại. Cụ thể, trong năm 2022 và những năm tiếp theo, LHH quyết tâm không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động, phấn đấu xây dựng LHH trở thành một tổ chức vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp đoàn kết và phát huy vai trò sáng tạo của đội ngũ trí thức, đội ngũ những người làm khoa học của tỉnh. Cùng với đó, LHH đẩy mạnh hoạt động sáng tạo đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Để làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, thời gian tới LHH cũng sẽ tiếp tục tăng cường sự phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các cấp, DN và nhân dân. Đồng thời, LHH huy động đội ngũ trí thức, các nhà khoa học đẩy mạnh các hoạt động triển khai ứng dụng, nhân rộng các tiến bộ KHKT vào sản xuất và đời sống phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Chung tay thực hiện tiến trình chuyển đổi số, LHH cũng đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ, quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ hội viên, đặc biệt là trí thức trẻ. Từ đó, chuyển tải, lan truyền những thông điệp lớn đến toàn thể người dân.

Ông Lai Xuân Thành cho biết trong năm 2022, LHH sẽ cố gắng hoàn thành tốt 24 nhóm nhiệm vụ phân khai. Trong đó, ngoài nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các ban, ngành thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội, LHH tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ chính, như: Tổ chức triển khai tuyên truyền chuyển đổi số cho các DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ X (2021-2023); tổ chức cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng; tổ chức các hội thảo tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHKT và công nghệ; tập huấn bồi dưỡng kiến thức khoa học, công nghệ; tổ chức hội thảo, hội nghị nâng cao kiến thức và chuyển giao tiến bộ KHKT cho hội viên và người dân…

Ông Nguyễn Xuân Ngàn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Để nâng cao chất lượng các ý tưởng, sản phẩm tham gia các hội thi sáng tạo KHKT, thời gian tới LHH sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở rộng và nâng cao tiêu chí chấm giải. Các ý tưởng, sản phẩm tham gia hội thi, cuộc thi sau khi được hội đồng đánh giá có tiềm năng để hiện thực hóa sẽ được hỗ trợ, kết nối và tạo điều kiện để thương mại hóa. Kỳ vọng thông qua các hội thi, cuộc thi sẽ tìm ra được ngày càng nhiều những tài năng triển vọng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, góp phần xây dựng thành phố thông minh, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển.

ĐÌNH THẮNG

Nguồn trích: baobinhduong.vn

CÁC TIN KHÁC