Liên kết website :[ Đăng ngày: 13/03/2023 ]
TTĐT - Sáng 11-3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm trực tuyến "Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới". Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Tọa đàm.

Tham dự tại điểm cầu Bình Dương có ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Buổi Tọa đàm nhằm thảo luận, tìm ra những nguyên nhân, hạn chế trong thực hiện công tác cán bộ nữ, từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.
  
 
 Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bình Dương

Theo bà Trương Thị Mai, hiện dân số nữ Việt Nam có gần 50 triệu người, chiếm 50,4% tổng dân số và 47,4% lực lượng lao động. Tính đến 31/12/2021, cả nước có tổng số công chức, viên chức nữ trên 1,3 triệu người. Trong hệ thống chính trị cấp ủy Đảng, hiện có 19 nữ là Ủy viên Ban Chấp hành (UVBCH) Trương ương Đảng khóa XIII, chiếm 9,5%. Nhiệm kỳ 2020-2025, cấp tỉnh có 466 nữ là UVBCH, chiếm 13,3%, 104 nữ là Ủy viên Thường vụ (UVTV), chiếm 10,75%; cấp huyện có 6.376 nữ là UVBCH, chiếm 17,3%, 1.459 nữ là UVTV, chiếm 13,2%; cấp xã có 62.170 nữ UVBCH chiếm 20,8%, 1.459 nữ UVTV chiếm 13,2%. Trong hoạt động Nhà nước, tại Quốc hội khóa XV có 151 nữ đại biểu Quốc hội, chiếm 30,26%; trong đó có 3 Chủ nhiệm, 16 Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, 36 lãnh đạo các cấp vụ. Nhiệm kỳ 2021-2026, có 1.079 nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh, chiếm 29%; cấp huyện có 6.584 nữ, chiếm 29,2%; cấp xã 69.487 nữ, chiếm 28,9%; trong đó, có 14 nữ Chủ tịch, 34 Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, thành phố. Ngoài ra, có 03 Bộ trưởng, 10 Thứ trưởng, 02 Chủ tịch và 24 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, 170 Giám đốc sở ngành cấp tỉnh.

Tại tọa đàm, các đại biểu nhìn nhận: Những năm qua, công tác cán bộ nữ luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành. Với khung pháp lý tiến bộ, khá toàn diện và phù hợp với các yêu cầu quốc tế, Việt Nam đã có những bước chuyển biến tích cực về bình đẳng giới. Phụ nữ tham gia ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và lĩnh vực chính trị. Đội ngũ cán bộ nữ cấp ủy, nữ lãnh đạo, quản lý, nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ nữ ở nước ta hiện vẫn còn khoảng cách so với chỉ tiêu đề ra, tuy có sự tăng trưởng song tỷ lệ chưa cao và thiếu tính bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng và sự đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ.  
 
 Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bình Dương

Trên cơ sở đó, Tọa đàm xác định một số nhiệm vụ, giải pháp căn bản để xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Đó là tiếp tục thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về mục tiêu bình đẳng giới. Đồng thời, các địa phương cần chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và quy hoạch nguồn cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ trẻ làm công tác lãnh đạo, quản lý. Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong giai đoạn hiện nay, lựa chọn hoạt động thực sự phù hợp với từng đối tượng, vùng, miền, phát huy tinh thần làm chủ, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp cao nhất của các tầng lớp phụ nữ vào sự phát triển của đất nước.

Riêng đối với Bình Dương, công tác nữ cán bộ luôn được quan tâm, việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả khả quan. Giai đoạn 2021-2025, Bình Dương có tỷ lệ nữ tham gia vào bộ máy tổ chức chính quyền tăng so với nhiệm kỳ trước, cụ thể: Cấp ủy Đảng các cấp đạt 30,52%; trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 20%; trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt 31,94%. Đặc biệt, phụ nữ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn trong phát triển sự nghiệp và hỗ trợ công việc gia đình.

 Thảo Lam

Nguồn trích: binhduong.gov.vn
CÁC TIN KHÁC