Liên kết website :[ Đăng ngày: 10/07/2019 ]

Nội dung Thư mục gồm 2 phần:

Phần I: Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 – Mốc son chói lọi nhất trong lịch sử cách mạng Việt Nam

Phần II: Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 – Bài học lịch sử, giá trị tương lai

CÁC TIN KHÁC