Liên kết website :
Đang online: 119
Trong ngày: 1.276
Trong tuần: 51.707
Trong tháng: 15.078
Trong năm: 3.208.699
Tổng truy cập: 21.773.640
[ Đăng ngày: 18/11/2021 ]

TTĐT - Chiều 17-11, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Phạm Văn Chánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp thông qua danh mục công trình, dự án Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban ngành, địa phương đã thảo luận về việc phân bổ vốn, tính khả thi của các công trình, dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội, dự kiến bố trí trên 49.562 tỷ đồng vốn cân đối ngân sách địa phương và trên 2.621 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương cho Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, căn cứ thực tế của địa phương, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí vốn cân đối ngân sách địa phương trên 69.562 tỷ đồng, với 244 dự án được thực hiện. 

 

 Ông Mai Bá Trước – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022

Việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 phải phục vụ cho thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, các dự án giao thông kết nối, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh thống nhất tỷ lệ dự phòng chung cao hơn mức trung bình chung của cả nước để đảm bảo thực hiện mục tiêu đầu tư các dự án giao thông quan trọng của tỉnh; chưa bố trí vốn thực hiện một số dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, đủ điều kiện bố trí vốn thực hiện trong trung hạn nhưng chưa được phê duyệt dự án. Đồng thời tiếp tục tập trung thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành phù hợp với hình thức đầu tư, nguồn vốn đầu tư và tiến độ đầu tư của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi sau khi được Quốc hội thông qua.

Riêng năm 2022, Bình Dương dự kiến bố trí trên 8.579 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương, thực hiện 113 dự án. 

 

 Ông Phạm Văn Chánh - Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Chánh đề nghị các địa phương rà soát, cân đối vốn thực hiện các công trình, dự án hiệu quả trong tình hình nguồn vốn còn hạn chế; trong đó ưu tiên cho các dự án, công trình trọng điểm, cấp thiết. Tùy tình hình cụ thể từng năm để phân bổ từ nguồn dự phòng (khoảng 29.500 tỷ đồng) cho các Ban Quản lý dự án, các địa phương cho phù hợp. Đồng thời, các địa phương cần tính toán, xây dựng quy hoạch chung tạo cơ sở thu hút đầu tư, huy động vốn để tăng nguồn lực cho tỉnh. Căn cứ góp ý tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh nội dung Kế hoạch để UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.


 Phương Chi

Nguồn trích: binhduong.gov.vn

CÁC TIN KHÁC