Liên kết website :[ Đăng ngày: 11/10/2022 ]

TTĐT - Chiều 10-10, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý dự án Luật Phòng thủ dân sự. Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sát từ thực tiễn tại địa phương, góp phần thông tin kịp thời, tạo thuận lợi cho Đoàn có thêm cơ sở để nghiên cứu, xem xét và báo cáo tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV sắp tới.

 

Toàn cảnh hội nghị góp ý dự án Luật Phòng thủ dân sự

Dự án Luật Phòng thủ dân sự ra đời nhằm mục đích tạo khung pháp lý chung nhất cho việc phòng, chống, khắc phục hậu quả chiến tranh; phòng, chống, khắc phục thảm hoạ, sự cố, thiên tai, dịch bệnh nhằm bảo vệ cao nhất tính mạng, sức khoẻ, tài sản của nhân dân, nâng cao hiệu quả pháp lý của hệ thống pháp luật về phòng thủ dân sự. Đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng ngừa và đảm bảo tính chủ động trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm hoạ, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; nâng cao năng lực về phòng thủ dân sự, góp phần làm giảm thiểu thiệt hại do thảm hoạ, sự cố, thiên tai, dịch bệnh gây ra; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và từng bước hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Dự án Luật Phòng thủ dân sự bao gồm 7 chương, 71 điều, tập trung chủ yếu vào 6 chính sách đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022, bao gồm: Đánh giá mức độ rủi ro của thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh trong hoạt động phòng thủ dân sự; phân công trong quản lý nhà nước và phân cấp trong tổ chức hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục thảm họa, sự cố, thiên tai dịch bệnh; quy định các biện pháp bảo vệ người dân trước thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ người dân bị thiệt hại; đổi mới tổ chức của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn (big data) trong phòng thủ dân sự quốc gia; hoạt động phòng thủ dân sự trong tình trạng khẩn cấp.  

 

 Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh góp ý dự thảo  

 

Đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh góp ý dự thảo

Hội nghị đã ghi nhận 14 ý kiến đóng góp từ đại diện các sở ngành của tỉnh Bình Dương đi sâu vào một số khoản và các điều để Luật ra đời phù hợp tình hình thực tế. Các ý kiến tập trung vào các hình thức, các dạng của phòng thủ dân sự, vai trò quản lý Nhà nước nói chung và các Bộ, ngành nói riêng. Đồng thời góp ý về các chế độ và khung chính sách cho các tổ chức và cá nhân; các quy trình thủ tục mua sắm trang thiết bị vật tư phòng thủ dân sự theo từng cấp độ dịch,…

 

 Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội kết luận hội nghị

Kết luận tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã cảm ơn những ý kiến đóng góp rút ra từ thực tế mà các đại biểu gửi đến hội nghị. Các ý kiến sẽ được Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.


Thảo Lam

Nguồn trích: binhduong.gov.vn

CÁC TIN KHÁC