Liên kết website :[ Đăng ngày: 02/03/2023 ]
Chiều ngày 24/2, đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do bà Kiều Thúy Nga – Vụ trưởng Vụ Thư viện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thư viện và phát triển văn hóa đọc của địa phương.

Làm việc với đoàn, về phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước có ông Nguyễn Khắc Vĩnh – Phó Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Sở cùng Ban Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo những kết quả mà tỉnh đã thực hiện trong thời gian qua, cụ thể: đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm củng cố, kiện toàn hệ thống thư viện công cộng của tỉnh, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với các Sở, ban ngành để triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các Chương trình, Đề án của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình phối hợp công tác với các Bộ, ngành trong lĩnh vực thư viện.

Hiện nay, hệ thống thư viện công cộng tỉnh Bình Phước gồm: 01 Thư viện tỉnh, 09/11 huyện/thị xã có thư viện cấp huyện trực thuộc quản lý của Phòng Văn hóa và Thông tin hoặc Trung tâm Văn hóa và Thể thao cấp huyện, chưa có thư viện cấp xã, chỉ có các tủ sách pháp luật. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã không ngừng nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện, tăng cường công tác phục vụ lưu động, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Một số khó khăn, hạn chế còn tồn tại đó là: Thư viện cấp tỉnh vẫn chưa có trụ sở độc lập, các thư viện cấp huyện diện tích còn chật hẹp, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bổ sung vốn tài liệu còn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tình hình mới… do vậy hiệu quả công tác thư viện chưa đạt được như mong muốn.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Kiều Thúy Nga đã ghi nhận sự phối hợp, chỉ đạo của lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Bình Phước trong công tác quản lý nhà nước về thư viện, đồng thời đánh giá cao những cố gắng, khắc phục khó khăn của tập thể lãnh đạo và người làm công tác thư viện của tỉnh Bình Phước, cũng như hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua.

Trao đổi về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Vụ trưởng Vụ Thư viện đề nghị Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quan tâm hơn nữa đến hoạt động của hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh; đặc biệt trong công tác tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, triển khai các hoạt động theo quy định của Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng kế hoạch, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội cho việc thực hiện các Đề án, Chương trình của Chính phủ, chú trọng triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện theo Quyết định 206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; bổ sung đảm bảo nguồn nhân lực; tăng cường nguồn kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được phê duyệt… Bà Kiều Thúy Nga khẳng định về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xem xét, tạo điều kiện tăng cường thêm nguồn lực thông tin từ Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa trong lĩnh vực thư viện cho Bình Phước.

Thay mặt Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Khắc Vĩnh – Phó Giám đốc Sở đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Vụ Thư viện đối với hoạt động của hệ thống thư viện tỉnh Bình Phước. Trong thời gian tới, Ban Lãnh đạo Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các đề án, dự án, chương trình theo kế hoạch đề ra thực sự hiệu quả, đồng thời tham mưu với UBND tỉnh ban hành các chính sách, phê duyệt các kế hoạch nhằm thúc đẩy hệ thống thư viện trên toàn tỉnh đổi mới và phát triển.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Thư viện huyện Đồng Phú (nằm trong Trung tâm Văn hóa huyện Đồng Phú). Sau khi nghe báo cáo thực trạng tổ chức và hoạt động của thư viện huyện Đồng Phú, bà Kiều Thúy Nga đã đề nghị Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước và Lãnh đạo huyện Đồng Phú tăng cường quan tâm, tạo điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, phát triển nguồn lực thông tin, bố trí trụ sở phù hợp và hiệu quả hơn cho thư viện huyện. Đoàn cũng đã trao tặng sách cho Thư viện huyện Đồng Phú để góp phần hỗ trợ phát triển nguồn tài nguyên thông tin phục vụ người dân địa phương học tập suốt đời và phát triển văn hóa đọc.

Một số hình ảnh trong chương trình làm việc của đoàn công tác:
  
 
 Ảnh: Bà Kiều Thúy Nga – Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL phát biểu tại buổi làm việc
với Sở VHTTDL tỉnh Bình Phước
 
 Ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc với Sở VHTTDL tỉnh Bình Phước
 
 Ảnh: Bà Kiều Thúy Nga – Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL phát biểu tại buổi làm việc
tại Thư viện huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
 
 Ảnh: Bà Kiều Thúy Nga – Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL trao tặng sách
cho Thư viện huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước


Bài và ảnh: Quỳnh Lan
Nguồn trích: vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/

CÁC TIN KHÁC