Liên kết website :[ Đăng ngày: 15/10/2022 ]
    - Ngày 17/10/2022 (thứ hai): Tất cả các phòng tạm ngưng phục vụ bạn đọc.  

      + Lý do: Bảo trì kho sách định kỳ

    - Ngày 18/10/2022 (thứ ba): Làm việc lại bình thường.


       XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ BẠN ĐỌC.
THƯ VIỆN TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÁC TIN KHÁC