Liên kết website :[ Đăng ngày: 19/12/2016 ]

Từ Cách mạng Tháng Tám đến Toàn quốc kháng chiến - Tư liệu và suy nghĩ / Cao Tự Thanh tuyển chọn, chỉnh lý và giới thiệu. Tập 2. - TP.Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2015. - 910 tr ; 24 cm

Cung cấp một cái nhìn cụ thể, chân thực và có hệ thống về các sự kiện lịch sử ở Việt Nam trong giai đoạn từ Cách mạng Tháng Tám đến Toàn quôc kháng chiến

Số phân loại: 959.7032 / T550C

Số ĐKCB: VV.010126, TCL.001272

-----------------------------------------------------------------------------------------

Toàn quốc kháng chiến 1946 / Trần Thị Ngân sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2013. - 55 tr : ảnh ; 20 cm. - (Bộ sách kể chuyện lịch sử qua ảnh tư liệu)

Thông qua một số hình ảnh tư liệu tái hiện lại khí thế những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ với ý chí "thà hy sinh tất cả, chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ"

Số phân loại: 959.7041 / T406QU

Số ĐKCB: M.179038, M.179039, M.179041, VN.041647

-----------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định toàn quốc kháng chiến của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay / Nguyễn Huy Động, Trần Hậu Hạnh chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. - 228 tr ; 21 cm

Giới thiệu khái quát về nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ trước nguy cơ bị diệt vong. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và tiếp tục vận dụng bài học về lãnh đạo toàn quốc kháng chiến của Đảng vào thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

Số phân loại: 324.25970709 / QU528Đ

Số ĐKCB: M.177103, M.177104, M.177105, M.177106

-----------------------------------------------------------------------------------------

Lịch sử - truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam. - Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2014. - 418 tr : hình ảnh ; 27 cm

Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của quân đội nhân dân Việt Nam đồng thời tìm hiểu truyền thống quân sự cùng với hồi kí nhật kí chiến tranh, hình ảnh bồ đội cụ hồ qua những vần thơ...

Số phân loại: 355.009597 / L302S

Số ĐKCB: VT.005737

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng / Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Anh Minh sưu tầm biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014. - 419 tr ; 27 cm

Giới thiệu một số bài viết của các nhà nghiên cứu, tướng lĩnh, chiến sĩ về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng

Số phân loại: 355.0092 / CH500T

Số ĐKCB: VT.005774

-----------------------------------------------------------------------------------------

Những trận đánh lịch sử của Quân đội Nhân dân Việt Nam / Cơ Long sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2013. - 497 tr : hình ảnh ; 27 cm

Cuốn sách tập hợp nhiều bài viết phân tích về những trận đánh lịch sử của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, giúp thế hệ trẻ thêm hiểu và yêu mảnh đất mà mình đang sống, mảnh đất thấm đẫm mồ hôi và xương máu của bao lớp thế hệ cha anh

Số phân loại: 355.009597 / NH556TR

Số ĐKCB: VT.005224

-----------------------------------------------------------------------------------------

Phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội nhân dân Việt Nam / Đỗ Văn Dạo. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 199 tr ; 21 cm

Tập trung luận giải một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao; phân tích những kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao trong lịch sử dân tộc và ở một số nước; khái quát hóa tình hình phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao ở Việt Nam từ năm 1994 đến nay; phân tích thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao; dự báo xu hướng phát triển đến năm 2020 và những quan điểm, giải pháp phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội nhân dân Việt Nam

Số phân loại: 355.209597 / PH110TR

Số ĐKCB: M.205912, M.205913, M.205914, VN.047508

-----------------------------------------------------------------------------------------

Lấy chính trị làm gốc trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam / Nguyễn Bá Dương chủ biên. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2014. - 247 tr ; 21 cm

Giới thiệu những thành tựu cũng như kinh nghiệm trong 70 năm xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị và các định hướng giải pháp xây dựng quân đội về chính trị trong thời kỳ mới

Số phân loại: 355.009597 / L126CH

Số ĐKCB: M.197147, M.197149, M.197150, VN.045319

-----------------------------------------------------------------------------------------

Võ Nguyên Giáp - Vị tướng vì hòa bình, người học trò xuất sắc của chủ thịch Hồ Chí Minh : Nhớ về một con người huyền thoại, người anh cả của QĐNDVN, Đại tướng của nhân dân / Lê Trung Kiên, Vũ Hoa Tươi chủ biên. - Hà Nội : Thời đại, 2013. - 415 tr : ảnh màu ; 27 cm

Bao gồm những bài viết và một số hình ảnh từ website của các tác giả. Để tưởng nhớ và biết ơn nhưng đóng góp, hi sinh lớn lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho sự nghiệp đấu tranh và giải phóng nước nhà....

Số phân loại: 959.704092 / V400NG

Số ĐKCB: VT.005553


-----------------------------------------------------------------------------------------


Vị tướng khởi nguồn gió đại phong / Nguyễn Đãi... [và những người khác]. - Hà Nội : Thời đại, 2012. - 661 tr : ảnh ; 24 cm

Tập hợp những bài viết của nhiều tác giả từng là đồng chí, đồng đội, người thân, những nhà nghiên cứu... viết về cuộc đời và những cống hiến của Đại tuớng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc

Số phân loại: 959.704092 / V300T

Số ĐKCB: M.155488, M.160732, M.160733, M.183044, VV.007475


-----------------------------------------------------------------------------------------


Đại tướng Văn Tiến Dũng vị tướng kiên cường mưu lược. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 319 tr : ảnh ; 21 cm. - (Tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam)

Giới thiệu con người, cuộc đời, sự nghiệp của đại tướng Văn Tiến Dũng, một chiến sĩ cộng sản kiên cường, một vị tướng lỗi lạc, một nhà khoa học quân sự tài ba

Số phân loại: 355.0092 / Đ103T

Số ĐKCB: M.170354, M.170355, M.170356, M.170357


-----------------------------------------------------------------------------------------


Đại tướng Lê Văn Dũng tuyển tập. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2014. - 791 tr : ảnh ; 21 cm

Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Lê Văn Dũng. Một số công trình nghiên cứu, bài viết của Đại tướng về trận đánh Sài Gòn - Tết Mậu Thân 1968 và cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam 1979. Đại tướng Lê Văn Dũng trong hồi ức của bạn bè, đồng chí, đồng đội

Số phân loại: 355.0092 / Đ103T

Số ĐKCB: M.181526, M.181527, M.181528, M.181529, VV.009381


-----------------------------------------------------------------------------------------


Đại tướng Hoàng Văn Thái - Tổng tham mưu trưởng đầu tiên : Hồi kí - truyện kí / Hoàng Văn Thái, Khánh Vân. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 322 tr : ảnh ; 21 cm. - (Tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam)

Giới thiệu cuộc đời, quá trình hoạt động của đai tướng Hoàng Văn Thái - Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam

Số phân loại: 355.0092 / Đ103T

Số ĐKCB: M.170366, M.170367, M.170368, M.170369, VN.040045


CÁC TIN KHÁC