Liên kết website :[ Đăng ngày: 06/07/2022 ]

- Học sinh từ 06 đến 15 tuổi đang học tại các trường Tiểu học, THCS và THPT có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Thời gian thi: Từ 9h00 ngày 08/7/2022 đến 17h00 ngày 28/7/2022.

- Thời gian trả lời 30 câu hỏi là 20 phút

- Phần thi được tổ chức một vòng, mỗi bạn đọc chỉ tham gia một lượt trả lời trực tuyến. Tiêu chí chọn xét phần thưởng là tính điểm từ cao đến thấp và có thời gian trả lời nhanh nhất.

- Phần thưởng:

+ 20 giải dành cho học sinh Tiểu học

+ 20 giải dành cho học sinh THCS

*Lưu ý Thông tin dự thi: Thí sinh tham gia điền đầy đủ thông tin gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, lớp, trường, huyện/thị xã/thành phố, số điện thoại liên hệ (Nếu không đầy đủ thông tin BTC sẽ trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho thí sinh có điểm thi kế cận theo danh sách).

*Cách thức dự thi:

- Khối Tiểu học:

Số thứ tự cuộc thi: MRTP00

Link: https://myaloha.vn/ct/MRTP00

- Khối THCS

Số thứ tự cuộc thi: DC5SXX

Link: https://myaloha.vn/ct/DC5SXX

CÁC TIN KHÁC