Liên kết website :[ Đăng ngày: 27/04/2023 ]
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1092/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức sự kiện trên.

 
 Ảnh minh họa/Nguồn: CTTĐT Bắc Ninh

Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam năm 2023 là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Với chủ đề "Việt Nam - Đất nước bên bờ sóng", Liên hoan nhằm tuyên truyền, phổ biến những tài liệu, sách báo về vị trí, vai trò, chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo và biên giới, lãnh thổ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Mỗi đoàn tham gia Liên hoan thực hiện đầy đủ các phần thi theo quy định: Phần 1 Giới thiệu đội hình; Phần 2 Giới thiệu sách; Phần 3 Giới thiệu một sáng kiến kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền sách, báo, tư liệu về chủ quyền biển đảo Việt Nam/hoặc giới thiệu một mô hình phục vụ sách, báo, tư liệu hiệu quả, phát triển văn hóa đọc cho nhân dân các vùng biển, đảo của địa phương; Phần 4 Năng khiếu.

Liên hoan dự kiến diễn ra trong 05 ngày, tháng 8 năm 2023 tại Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

CTTĐT

Nguồn trích:https://bvhttdl.gov.vn/
CÁC TIN KHÁC