Liên kết website :[ Đăng ngày: 03/03/2017 ]

Phụ nữ lãnh đạo bằng yêu thương / David Devin; Lê Vũ Hải hiệu đính. - In lần thứ 3. - Hà Nội : Phụ nữ, 2016. - 367 tr. : ảnh, bảng, biểu đồ ; 23 cm. - (Phụ nữ siêu thành công)

Nội dung sách đưa ra những lời khuyên và bí quyết giúp phụ nữ vừa có được sự nghiệp siêu thành công vừa có được một gia đình hạnh phúc. Cuốn sách này mang đến một công thức 21 điều để giúp bạn đọc trở nên siêu thành công mà hầu như mọi phụ nữ siêu thành công đã từng áp dụng và bạn đọc cũng có thể áp dụng cho chính mình. Cuốn sách cũng chứa đựng những câu chuyện về những người phụ nữ siêu thành công xuất phát là những cô gái nghèo, phấn đấu hết mình để thành đạt và hạnh phúc. Bạn đọc có thể học hỏi từ họ và đọc những lời khuyên của họ về việc bạn nên làm gì để có thể đạt được thành công trong sự nghiệp và gia đình như họ

Số phân loại: 646.70082 / PH500N

Số ĐKCB: M.208654, M.208655, M.208656, M.208657, VV.011173

CÁC TIN KHÁC