Liên kết website :[ Đăng ngày: 25/12/2015 ]

Việt Nam, tình yêu của tôi : Một người Do Thái thành Vienna phục vụ Hồ Chí Minh / Ernst Frey; Nguyễn Hữu Tâm, Trần Vinh dịch. - Hà Nội : Tri thức, 2014. - 399 tr. : ảnh ; 21 cm

“Việt Nam, Tình yêu của tôi” là cuốn tự truyện của Ernst Frey, một người Do Thái ở Vienna (Áo), kể lại chuyện đời mình bằng bút pháp chân thực, đầy ắp sự kiện trong suốt 13 năm sống và chiến đấu tại Việt Nam cùng Chính quyền Việt Minh.

Cuốn tự truyện của Ernst Frey đã cung cấp cho người đọc một lượng thông tin đồ sộ, nhiều mặt, khách quan về những biến cố quan trọng trong lịch sử nước ta dưỡi nhãn quan của một người châu Âu, sau khi anh ấy đã trực tiếp tham gia vào các sự kiện đó. Bởi thế, tự nó, cuốn sách đã mang một giá trị lịch sử nhất định.

Số phân loại: 959.7041092 / V308N

Số ĐKCB: M.194460, M.194461, M.194462, M.194463, VN.044895

CÁC TIN KHÁC