Liên kết website :[ Đăng ngày: 23/03/2015 ]

Những nhà bác học nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam / Nhóm Trí thức Việt tuyển chọn. - Hà Nội : Thời đại, 2014. - 210 tr. ; 21 cm. - (Việt Nam - Đất nước, con người)

Giới thiệu sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp và những thành tựu nổi bật của những nhà bác học nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam như đại danh y Tuệ Tĩnh, nhà toán học đầu tiên của nước ta Vũ Hữu và trạng nguyên đa tài Lương Thế Vinh...

Số phân loại: 509.2 / NH556NH

Số ĐKCB: M.182312, M.182313, M.182314, M.182315, VN.042718

CÁC TIN KHÁC