Liên kết website :
Đang online: 471
Trong ngày: 8.345
Trong tuần: 16.267
Trong tháng: 32.396
Trong năm: 1.471.608
Tổng truy cập: 23.423.746
[ Đăng ngày: 30/03/2021 ]

Nhằm bảo đảm cho các cơ sở giáo dục có căn cứ pháp lý để triển khai công tác đầu tư xây dựng thư viện trường học phù hợp, đạt chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 906/QĐ-BGDDT ngày 05/3/2021 thành lập Ban Soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Thông tư quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

 

 (Ảnh minh họa: Các em học sinh sử dụng thư viện)

 

Thông tư là cơ sở để giúp cơ quan quản lý giáo dục các cấp có căn cứ pháp lý để đầu tư xây dựng thư viện trường học phù hợp, đáp ứng về điều kiện thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời là cơ sở đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục cho cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Dự kiến, Thông tư có 5 chương, 29 điều. Ngoài các quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích, yêu cầu; điều khoản thi hành; Thông tư dành phần lớn nội dung quy định cụ thể về tiêu chuẩn thư viện theo từng cấp học: mầm non, tiểu học, trung học; trách nhiệm của cơ sở giáo dục và đào tạo, Phòng và Sở Giáo dục và Đào tạo trong tổ chức thực hiện. Bám sát các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo Luật Giáo dục cũng như các quy định của Luật Thư viện về điều kiện thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa của thư viện cơ sở giáo dục mầm non, thư viện cơ sở giáo dục phổ thông; quyền, nghĩa vụ của người làm công tác thư viện, các quy định trong Thông tư bảo đảm cho thư viện thực hiện được chức năng phát triển văn hóa đọc và góp phần tạo môi trường học tập suốt đời, hình thành thói quen, kỹ năng đọc và kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin cho người sử dụng, đặc biệt đối với học sinh từng cấp học.

Theo kế hoạch, Thông tư sẽ được hoàn thiện và trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào tháng 11/2021.

Phương Linh

Ảnh: BT
http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/articledetail.aspx?sitepageid=626&articleid=11114

CÁC TIN KHÁC