Liên kết website :[ Đăng ngày: 06/11/2023 ]
Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII, nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 -2030”,  Thư viện thành phố Dĩ An đã xây dựng không gian Văn hóa Hồ Chí Minh.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được bố trí tại tầng 1, với diện tích khoảng 40 m2, hiện có hơn 500 bản sách viết về cuộc đời sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tích Hồ Chí minh. Đây được xem là bộ sưu tập sách viết về Bác được phân loại xắp sếp theo khu phân loại DDC, bạn đọc có thể tra cứu tài liệu một cách dễ dàng. Với nhiều đầu sách mới hay và quý hiếm được Thư viện bổ sung trong nhiều năm, đáp ứng nhu câu học tập, nghiên cứu về Bác của bạn đọc. Ngoài các tài liệu viết về Bác, thư viện còn trưng bày các tranh, ảnh của Bác qua nhiều thời kỳ bằng nhiều chất liệu như: tranh lụa, tranh bằng gỗ, bằng đá rất trang trọng.

Thông qua không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thư viện muốn truyền tải một thông điệp lớn đó là: tiếp tục phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào mỗi người dân và viên chức, người lao động, nâng cao hiệu quả thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính Trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự lan tỏa sâu, rộng khắp trong cộng đồng xã hội.

Thư viện thành phố Dĩ An

Một số hình ảnh:
 
 


CÁC TIN KHÁC