Liên kết website :[ Đăng ngày: 25/03/2011 ]
THƯ VIỆN THÀNH PHỐ DĨ AN

Địa chỉ : 306, Đường Nguyễn An Ninh, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An
Số điện thoại: 0274.3736.312
Mail: thuviendian10@gmail.com
 

 


Tổng quan: 
    - Diện tích: 6.010 km2 
    - Số lượng: 07 phường 
    - Dân số: khoảng 320.000 người

Về Thư viện:
    - Thành lập ngày: 05/8/2010 
    - Diện tích sử dụng cho Thư viện: 548.15 m2 / 1.010.9m2 
    - Vốn tài liệu ban đầu (sách – báo) 245
    - Đơn vị chủ quản: Phòng Văn hóa và Thông tin

Về tình hình phát triển vốn tài liệu: (năm 2021)
    - Tổng số sách hiện có: 86,075 bản  
    - Tổng số Báo-tạp chí hiện có: 48,933 tờ Báo - tạp chí
Ứng dụng CNTT:
    - Hiện có 08 bộ máy vi tính phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý tài liệu và phục vụ bạn đọc.
    - Một bộ cổng từ quản lý hoạt động thư viện.    
    - Hệ thống 12 camera quan sát kết nối màn hình quản lý kho.
    - Ứng dụng phần mềm quản lý thư viện zLIS 7.2

Phục vụ:
(năm 2021)
    - Cấp thẻ: 60 thẻ
    - Phục vụ: 57,000 lượt độc giả. 
    - Luân chuyển sách, báo: 225,200 lượt. 

Nhân sự: 
    - Họ và tên: Bùi Thị Anh Thu - Chức vụ: Giám đốc. 
    - Họ và tên: Lê Thị Bích Vân - Chức vụ: kế toán
    - Họ và tên: Nguyễn Thị Liên - Chức vụ: Thủ thư phòng mượn.
    - Họ và tên: Đinh Thị Ngọc Mai - Chức vụ: Thủ thư phòng mượn.     
    - Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Hà - Chức vụ: Thủ thư phòng Thiếu nhi. 
    - Họ và tên: Huỳnh Lê Cẩm Châu - Chức vụ: Thủ thư phòng Đọc.
Bưu điện Văn hóa phường: 
    

    - Bưu điện văn hóa phường Tân Bình, 

    - Bưu điện văn hóa phường Tân Đông Hiệp, 

    - Bưu điện văn hóa phường An Bình, 

    - Bưu điện văn hóa phường Bình An

    
Thư viện phường:
    - Thư viện phường An Bình
    - Thư viện phường Tân Bình

Lịch làm việc:
    - Sáng: 7h30 – 11h30 
    - Chiều: 14h30 – 18h00 
    - Các ngày: Thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 và thứ 7. 
    - Nghỉ: Chủ nhật và Thứ 2
CÁC TIN KHÁC