Liên kết website :[ Đăng ngày: 02/02/2018 ]

Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam (1920-1930) / Phạm Xuân Mỹ chủ biên; Phùng Thị Hiển... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. - 235 tr. ; 21 cm

Phân tích và làm rõ bối cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; các phong trào yêu nước và phong trào công nhân ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; quá trình Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng; các tổ chức tiền thân của Đảng; Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng và ý nghĩa lịch sử về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Số phân loại: 324.25970709 / S550R

Số ĐKCB: M.177049, VN.041299


-----------------------------------------------------------------------------------------


Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn kiện Đại hội XII của Đảng / Vũ Đình Quyền sưu tầm và hệ thống. - Hà Nội : Dân trí, 2016. - 399 tr .: bảng, ảnh màu ; 27 cm

Giới thiệu điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011, hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng, hướng dẫn thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng, một số văn kiện Đại hội XII của Đảng, một số văn kiện mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Số phân loại: 324.2597071 / Đ309L

Số ĐKCB: VT.007513


-----------------------------------------------------------------------------------------

Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ( 1930 - 2016 ) / Ngô Đăng Tri. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 485 tr. ; 24 cm

Giới thiệu tiến trình lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng từ khi ra đời cho đến nay ( 1930 - 2016 ); khẳng định những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết những bài học kinh nghiệm qua những chặng đường lịch sử đầy gian khổ, hy sinh song hết sức vẻ vang và rất đỗi tự hào

Số phân loại: 324.2597075 / T305TR

Số ĐKCB: M.208790, VV.011083


-----------------------------------------------------------------------------------------

Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 - 2016 ( Qua các kỳ đại hội ) / Nguyễn Hoàng Kỷ, Nguyễn Hòa, Nguyễn Minh Thức tuyển chọn. - Hà Nội : Hồng Đức, 2016. - 478 tr. : ảnh ; 27 cm

Tìm hiểu sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam và các hội nghị trung ương trước đại hội I. Đại hội đại biểu toàn quốc qua từng thời kỳ 1930 - 2016 của Đảng Cộng Sản Việt Nam...

Số phân loại: 324.25970709 / T310H

Số ĐKCB: VT.006733


-----------------------------------------------------------------------------------------

Điều lệ Đảng và văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII các quy định mới về nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016 / Tiến Phát, Tiến Đạt hệ thống. - Hà Nội : Thế giới, 2016. - 375 tr .: ảnh màu ; 27 cm

Giới thiệu văn kiện, nghị quyết của Đại hội Đảng khóa XII; điều lệ Đảng và quy định, quyết định hướng dẫn thi hành; các quy định mới về nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016

Số phân loại: 324.25970755 / Đ309L

Số ĐKCB: VT.006747-----------------------------------------------------------------------------------------

Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc / Giàng Seo Phử chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2013. - 671 tr. ; 24 cm

Giới thiệu các văn kiện của Đảng về vấn đề dân tộc qua các giai đoạn lịch sử: Từ khi thành lập đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945, thời kỳ 1946-1954, thời kỳ chống Mỹ, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tư tưởng của Người về vấn đề dân tộc

Số phân loại: 324.2597075 / Đ106C

Số ĐKCB: M.169727, M.174241, M.174242, M.174243, VV.000682, VV.008598


-----------------------------------------------------------------------------------------

Phong tục ngày tết, nghi lễ đi chùa đầu năm và những điều bạn nên biết để đón tài lộc, gặp nhiều may mắn / Thanh Huệ, Kim Xuyến biên soạn. - Hà Nội : Hồng Đức, 2015. - 414 tr. ; 27 cm

Khái quát chung về tết cổ truyền, những nét riêng về tết theo quan niệm của người Việt và hướng dẫn những nghi lễ đi chùa đầu năm

Số phân loại: 394.269597 / PH431T

Số ĐKCB: VT.006719


-----------------------------------------------------------------------------------------

Tìm hiểu các ngày lễ tết trong năm / Bùi Sao biên soạn. - Hà Nội : Dân trí, 2016. - 163 tr. : ảnh, hình vẽ ; 23 cm. - (Tủ sách bổ trợ kiến thức)

Tìm hiểu các ngày lễ tết truyền thống trong dân gian, những ngày lễ dành cho các đối tượng cụ thể ở Việt Nam, trên thế giới và các ngày lễ tôn giáo

Số phân loại: 394.269597 / T310H

Số ĐKCB: M.204517, M.204518, M.204519, M.204520, VV.010875


-----------------------------------------------------------------------------------------

Dân ta ăn tết / Nguyễn Hữu Hiệp. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015. - 279 tr. : minh họa ; 21 cm

Tìm hiểu về ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Các phong tục thường diễn ra trong ngày Tết như dựng nêu, múa lân, bày mâm mũ quả...

Số phân loại: 394.261409597 / D121T

Số ĐKCB: VN.045407


-----------------------------------------------------------------------------------------

Tết và xuân của Bác Hồ / Trần Thị Ngân sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : Mỹ Thuật, 2014. - 72 tr. ; 24 cm. - (Những câu chuyện về Bác Hồ)

Gồm những mẩu chuyện kể về những cái Tết và các mùa xuân trong cuộc đời 79 mùa xuân của Người

Số phân loại: 335.4346 / T258V

Số ĐKCB: M.179792, M.179793, M.179794, M.179795, VV.009185 -----------------------------------------------------------------------------------------

Tết năm mới ở Việt Nam / Viện Văn hóa. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 1999. - 303 tr. ; 19 cm

Giới thiệu bản sắc văn hóa, tâm cách của người Việt trong Tết Nguyên đán và Tết năm mới của một số tộc ít người ở Việt Nam

Số phân loại: 394.261409597 / T258N

Số ĐKCB: M.167718, VN.039208 -----------------------------------------------------------------------------------------

CÁC TIN KHÁC