Liên kết website :
[ Đăng ngày: 11/09/2015 ]

Quyền năng bí ẩn / Lê Trần Bảo Phương. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2014. - 637 tr. ; 18 cm

Quyền năng bí ẩn khai phá cho độc giả nguồn gốc sức mạnh của chủ thuyết PR hiện đại. Chủ thuyết này chứa đựng cả giá trị xã hội lẫn giá trị chuyên môn. Về giá trị xã hội, chủ thuyết công khai các kỹ thuật PR ra công chúng, giúp công việc PR được nhìn nhận một cách đúng đắn và trở nên gần gũi đối với mọi người. Còn về giá trị chuyên môn, chủ thuyết PR hiện đại hướng dẫn cách thức vận hành sức mạnh của 5 nghệ thuật tối thượng, nhằm giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh và phát triển bền vững.

Tác giả Lê Trần Bảo Phương đã làm độc giả say mê trong hành trình khám pháQuyền năng bí ẩn. Đây là một dạng quyền lực truyền bá mạnh mẽ và sâu rộng những tư tưởng, quan điểm, kiến thức có khả năng định hình thái độ và chi phối cảm xúc của đám đông, từ đó dẫn dắt hành vi của đám đông theo mong muốn của người sử dụng.

Cách thức vận dụng quyền năng này để định hình thái độ và chi phối cảm xúc của đám đông được trình bày chi tiết trong cuốn sách, kèm với các ví dụ minh họa thực tế, giúp người đọc dễ dàng nắm bắt và ứng dụng.

Số phân loại: 659.2 / QU527N

Số ĐKCB: M.186853, M.186854, M.186855, M.186856, VN.043727

CÁC TIN KHÁC